Yerel Yönetimler Finans Zirvesi

Yerel Yönetimler Finans Zirvesi; belediyeler için finansal kaynakları daha verimli kullanmayı ve alternatif yollar ile farklı kaynaklara ulaşabilmeyi hedefleyen bir etkinliktir.

Türkiye’nin şehirleşme neticesinin sürdürülebilir bir yapıya bürünmesi finansal kaynakların artırılmasına bağlı. Peki, ihtiyaç duyulan finansmanın karşılanması için ne gibi adımlar atılabilir?  Belediyeler mevcut gelirlerini artırırken aynı zamanda düşük faizli ve uzun vadeli uluslararası kredilere nasıl ulaşabilir?  Finans sektörünün bu konudaki temel beklentileri nelerdir? Belediyelerin finans sektöründen beklentileri nelerdir?

Kentsel dönüşümün finansmanında ne durumdayız ve bu konudaki örnek uygulamalar hangileridir?  Kamu ve özel sektör şehirlerin finansmanı için nasıl ortak hareket edebilir?  Finansmanın önündeki mevzuat engelleri nasıl aşılabilir?  Alternatif finansal kaynaklar nelerdir? Sermaye piyasaları belediyeler için bir kaynak aracı olabilir mi?

Yerel Yönetimler Finans Zirvesi; belediyeler için finansal kaynakları daha verimli kullanmayı ve alternatif yollar ile farklı kaynaklara ulaşabilmeyi hedefleyen bir etkinliktir.

Detayları YFZ adresinden öğrenebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler