Sosyal Hizmetler Platformu

Sosyal Hizmetler Platformu, Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren belediyelerin sosyal hizmetler, sosyal uyum, sosyal yardım, psikososyal destek, bağımlılık vb. alanlarda farklı hizmet gruplarına yönelik faaliyet gösteren birim yöneticilerinden oluşmaktadır.

Sosyal Hizmetler Platformu, yaşam kalitesi yüksek kentlerin oluşmasına, adil, kapsayıcı ve katılımcı sosyal hizmet modellerinin ve sosyal politikaların gelişimine katkı sağlamak amacıyla; yerel yönetimler arasında koordinasyon sağlama, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlama, yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortak politika belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunma, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında sağlıklı bir iletişime aracılık etme, şehir veya bölge kapsamında oluşan sorunlara ortak çözümler üretme hedefleriyle faaliyet göstermektedir.

 Sosyal Hizmetler Platformu, üyelerinin uzmanlık alanlarına ve kentsel çalışma ölçeklere göre farklı alt gruplar halinde faaliyet göstermektedir.

 İletişim: [email protected]