Kültür Sanat Platformu

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Sanat Platformu, üye belediyelerin kültür sanat faaliyetlerine ilişkin yöneticilerinden oluşmaktadır. 2017 yılından beri faaliyet gösteren platform kültür politikalarının belirlenmesi, merkezi yönetim ile yerel yönetim ilişkilerinin güçlendirilmesi kültür sanat yöneticilerinin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesi gibi çalışmalar yürütmektedir. Belirli periyotlarda toplantılar düzenleyen platform, yaptığı çalıştaylarda kültür sanat yöneticilerinin görüşlerine ve paylaştıkları verilere yer vermek suretiyle raporlar yayınlamaktadır.