Marmara Urban Forum (MARUF)

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Türkiye’nin ilk ulusal kent forumudur. Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.

“Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF, küresel gündem ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek kentin tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm arayışına girme çabasını ortaya koymaktadır.

MARUF, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili diğer paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturmayı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımları bir arada değerlendirmeyi hedeflemektedir. Yeni Kentsel Gündem’in uygulanmasına katkı sağlamak amacıyla, yerel ve uluslararası bilgi ve deneyimi bir araya getirmekte olan MARUF, meseleleri, tartışmanın alternatif yönleriyle irdelemeye açmaktadır.

İlki 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Marmara Urban Forum, 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5440 katılımcıya ev sahipliği yapmıştır. Marmara Urban Forum kapsamında 3 gün boyunca ana oturumlar, eş zamanlı paneller, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, sergiler, teknik geziler ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir.

1-2-3 Ekim 2021 tarihlerinde ikincisi UN-Habitat ana partnerliğinde düzenlenen Marmara Urban Forum’da 50’den fazla ülkeden 500’den fazla konuşmacı, aynı anda 10 paralel odadan 100’den fazla yayın yapılmıştır. Oturum, eğitim, yan etkinlik, çalıştay, networking etkinlikleri gibi programların bulunduğu forum, bu rakamlarla toplantı şimdiye kadar yapılan dünyanın en büyük online kent forumu unvanını almıştır.

2023 yılında ise 4-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen Forum, "Çözüm Üreten Kentler" ana mottosu altında "Dayanıklılık ve Ötesi / Resilience and Beyond" temasıyla düzenlenmiştir. Metropolis ve UN-Habitat iş birliğiyle düzenlenen Dünya Büyükşehirler Günü de bu yıl Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde Marmara Urban Forum kapsamında kutlanmıştır. MARUF23, 45'ten fazla ülkeden gelen 380'den fazla konuşmacı ile 5000'den fazla katılımcıyı bir araya getirmiş ve etkinlik boyunca 140'tan fazla oturum düzenlenirken, aynı zamanda 6 sergi, 20 kent rotası, 4 film gösterimi ve 16 stant da gerçekleştirilmiştir.

MARUF’un amaçları arasında;

  • Kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları, çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve işbirliği içinde incelemek,
  • Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü̈ güçlendirmek,
  • Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak,
  • Daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak,
  • Kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemek bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için MARUF web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler