Altın Karınca Ödülleri

Altın Karınca Ödülleri ile farklı idari kategoriler kapsamında belirli proje kategorilerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.

MBB’nin misyon ve çalışma alanlarında iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilmesi gibi görev ve sorumluluklar da yer almaktadır. Bu kapsamda insana ve doğaya duyarlı, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlayacak iyi uygulama örneklerini ödüllendirilmek üzere MBB tarafından Altın Karınca Ödülleri düzenlenmektedir. Belediyelerin değil, belediyelerin gerçekleştirildiği projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca ile iyi uygulama örneklerinin benimsenerek yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Altın Karınca Ödülleri ile farklı idari kategoriler kapsamında, Yönetişim ve Katılımcılık, Kentsel Planlama ve Altyapı, Çevre ve Atık Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Yerel Kalkınma, Ulaşım ve Hareketlilik, Akıllı Şehir Uygulamaları, Afet Yönetimi gibi proje kategorilerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bununla birlikte yerelde gerçekleştirilecek projelerin küresel ortak amaç ve hedeflere hizmet etmesi ve Birleşmiş Milletlere (BM) üye 193 ülke tarafından, 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyum içerisinde olması hem bölgesel, hem ülkesel, hem de küresel ölçekte büyük önem arz ettiğinden Altın Karınca Ödülleri kapsamında iyi uygulama örneklerinin SKA’lar ile ilişkisi de irdelenmektedir. Aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele edilmesi ve iklim değişikliğinin ve etkilerinin düzeltilmesinin mümkün kılınması gibi 17 ana başlıkta 169 küresel hedefi içeren SKA’lar ile yapılan projeler arası ilişkilerin kurulması ve tanımlanması, küresel gündem ve ortak hedeflere ulaşma sürecinde yerelde yapılan çalışmaları izlemek ve geliştirmek açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Daha fazla bilgi için Altın Karınca web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler