Göç Platformu

Göç Platformu, Marmara Belediyeler Birliği üye belediyelerinin göçmen ve mültecilerle ilgili çalışma yürüten birim temsilcilerinden oluşmaktadır. Göç Platformu üyeleri belirli periyotlarda bir araya gelerek göçü, evrensel insan hakları ekseninde, göçmen ve ev sahibi topluluklar için ortak faydaya dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Platform, üyeler arasında koordinasyonu sağlamakta, bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamaktadır. 

Göç Platformu kapsamında, üyelerin göç yönetimi konusundaki talep ve ihtiyaçları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmektedir. Göç, iltica, uyum, kente aidiyet, hak ve hizmetlere erişim gibi belediyelerin hizmet alanını da kapsayan konularda üyelerin kurumsal kapasitelerini güçlendirici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yerel, ulusal ve küresel gelişmeler takip edilerek ulusal ve bağlı olunan uluslararası mevzuatla uyumlu yerel politikalar geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası normların ve gündemin ise belediyelerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.