Encümen}

Encümen

MBB Encümeni, MBB Meclisi tarafından meclis üyeleri arasından bir yıllık görev süresi için seçilen 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine yenisi seçilir. MBB Başkanı, Encümen’in de başkanıdır. Başkan’ın bulunmadığı hallerde, görevlendireceği Encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. MBB Encümeni, en geç ayda bir kez toplanır. MBB Meclisi üyeliği sona erenlerin MBB Encümen üyeliği de sona erer. MBB Encümeni, MBB’nin yürütme ve danışma organı olup MBB’nin ana tüzüğü ve MBB Meclisi kararları doğrultusunda, uygulamaya dönük kararlar alır, yıllık çalışma programının ve bütçenin uygulanmasını gözetir. (MBB Tüzüğü, Madde 18, 19, 20)

ENCÜMEN ÜYELERİ
TAHİR BÜYÜKAKIN (BAŞKAN) Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
ALİNUR AKTAŞ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
YÜCEL YILMAZ Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
EKREM YÜCE Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
RECEP GÜRKAN Edirne Belediye Başkanı
HASAN TAHSİN USTA Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
HASAN AKGÜN Büyükçekmece Belediye Başkanı
M. MUSTAFA ÖZACAR Gelibolu Belediye Başkanı