Encümen}

Encümen

MBB Encümeni, MBB Meclisi tarafından meclis üyeleri arasından bir yıllık görev süresi için seçilen 7 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan encümen üyeleri yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan encümen üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine yenisi seçilir. MBB Başkanı, Encümen’in de başkanıdır. Başkan’ın bulunmadığı hallerde, görevlendireceği Encümen üyesi Encümen’e başkanlık eder. MBB Encümeni, en geç ayda bir kez toplanır. MBB Meclisi üyeliği sona erenlerin MBB Encümen üyeliği de sona erer. MBB Encümeni, MBB’nin yürütme ve danışma organı olup MBB’nin ana tüzüğü ve MBB Meclisi kararları doğrultusunda, uygulamaya dönük kararlar alır, yıllık çalışma programının ve bütçenin uygulanmasını gözetir. (MBB Tüzüğü, Madde 18, 19, 20)

ENCÜMEN ÜYELERİ
Mustafa Bozbey (BAŞKAN)  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Candan Yüceer Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkanı
M. Ergün Turan Fatih Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel Kartal Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz Gebze Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz Yıldırım Belediye Başkanı
Murat Gerenli Lüleburgaz Belediye Başkanı
1/6