Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), bünyesinde kurulan 12 adet platformla, belediyelerde aynı birimlerde çalışanların birlikteliğini sağlamayı, mesleki olarak sorunlarına çözüm önerileri getirmeyi, kişisel gelişimlerine destek olmayı amaçlamıştır. Bu platformlardan biri olan Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu’nda da kütüphane, bilgi merkezi, bilgi evi ve araştırma merkezlerinde çalışanları bir araya getirmek amacıyla 28 Aralık 2016’da MBB’de yapılan bir toplantıyla kurulmuştur.

Kuruluş amacı meslekî birliktelik olan Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Platformu, platform toplantılarıyla ilişkileri güçlendirmek, eğitim programları hazırlamak, e-yayın olarak bültenler çıkarmak, kitap ve kütüphane üzerine söyleşiler yapmak gibi amaçlar edinmiştir.