Mali Hizmetler Platformu

Mali Hizmetler Platformu, Marmara Belediyeler Birliğine üye Belediyelerin Mali Hizmetler birimlerindeki yönetici ve/veya birim yöneticileri tarafından görevlendirilen uzmanların bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunabilmelerinin yanı sıra mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları belirleyerek bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

Bilindiği gibi kamu idarelerin mali süreçlerinin yönetilmesi oldukça yoğun, detaylı ve değişken bir mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Mali saydamlığın, hesap verebilirliğin sağlanması, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması konularında da ilgili yöneticilere önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Mali Hizmetler Platformunun, tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve belediyelerin mali yapılarının güçlendirilmesi konusunda belediyelere katkı sağlaması hedeflenmektedir.