Biz Kimiz}

Biz Kimiz

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 1975 yılından beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin ilk belediyeler birliğidir.

Çevre yönetimi, kentleşme, göç ve sosyal uyum, yerel diplomasi, yerel kalkınma, şehir teknolojileri ve inovasyon gibi alanlarda yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yönetsel, finansal ve hukuksal danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekte, bilimsel çalışmaları desteklemekte ve ilgili paydaşları bir araya getiren organizasyon ve toplantılar düzenlemektedir.

190'dan fazla belediyenin üye olduğu ve merkezi İstanbul’da bulunan Marmara Belediyeler Birliği, 6’sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde (Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova) faaliyet göstermektedir.

Tarihçe

Marmara Denizi’ne ve Boğazlara kıyısı olan 45 belediye, demokratik yerel yönetim düşüncesinin yerleşmesi, merkez-yerel ilişkilerinin demokratik ilkeler çerçevesinde yürütülmesi, yerel yönetimlerin inisiyatif alanının genişlemesi ve başta Marmara Denizi’nin kirliliği olmak üzere, çevre sorunlarına çözümler bulunması amacı ile 1973 yılında bir araya gelerek ortak hareket etme kararı almıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 7. Faslı (133-148. maddeleri) çerçevesinde “birlik” kurulması kararlaştırılmıştır. Marmara Belediyeler Birliği, 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra, 25 Nisan 1975 tarihinde “Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği” adıyla kurulmuştur. Birliğin merkezi, başlangıçta İzmit olarak kabul edilmiş; 25 Mayıs 1977 tarihinde yapılan Birlik Genel Kurulu kararı ile İstanbul’a taşınmıştır. Birliğin adı 30 Nisan 2009 tarihinde “Marmara Belediyeler Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Kuruluştan Günümüze MBB Başkanları

Adı Soyadı Görev Dönemi
Mustafa BOZBEY 2024-
Tahir BÜYÜKAKIN 2019-2024
Mevlüt UYSAL 2017-2019
Recep ALTEPE 2009-2017
Kadir TOPBAŞ 2004-2009
Hasan AKGÜN 2002-2004
Ahmet BAHADIRLI 1999-2002
Sefa SİRMEN 1996-1999
Sami GÖKDENİZ 1995-1996
Ali Talip ÖZDEMİR 1994-1995
Nurettin SÖZEN 1989-1994
Bedrettin DALAN 1984-1989
Mehmet Ali BÜKLÜ 1980-1980
Reşat TABAK 1978-1980
Ahmet İSVAN 1977-1977
Erol KÖSE 1975-1977
Ahmet ENÖN (Kurucu) 1973-1975

 

Kuruluştan Günümüze MBB Genel Sekreterleri

Adı Soyadı Görev Dönemi
M. Cemil ARSLAN 2014-
Züver ÇETİNKAYA 2012-2014
Recep BOZLAĞAN 2007-2012
Halil ÜNLÜ 2003-2007
Fikret TOKSÖZ 1992-2002
Devlet ÖZTÜRE 1990-1992
Halil ÜNLÜ 1980-1990
Selahattin YILDIRIM 1977-1980
Avni ÖZTÜRE 1975-1977