Şehir Politikaları Merkezi

MBB Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM), yaşam kalitesi yüksek şehirler ve adil kentleşme için kentsel ve bölgesel politikalar geliştirmek üzere çalışmalar yürütür.

2014 yılının son çeyreğinde kurulan ŞPM, etkili kentsel politikaların hayata geçmesini sağlamak için yönetici ve uygulamacıların yararlanabileceği araştırmalar yapar, yayınlar hazırlar ve etkinlikler düzenler. Bu doğrultuda ilgili paydaşları bir araya getirerek işbirliği, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlar, iyi uygulama örneklerini teşvik eder ve paylaşır.

Bölgedeki ve kentlerdeki çok boyutlu sorunların alternatif perspektiflerden ele alınmasını sağlayarak sürdürülebilir ve stratejik çözüm önerilerine zemin oluşturur. Kentsel politika üretiminde etkili paydaşları destekler. Kentleşmenin ortaya çıkardığı politik, ekonomik, kültürel, çevresel ve toplumsal meseleleri anlamak üzere şehirlerin tarihi gelişimini inceler, bugününü izler ve geleceği üzerine tartışma alanları açar.

Şehir Politikaları Merkezi Ne Yapar?

Rehberlik

Şehir politikalarının geliştirilmesi için nasıl yöntemler izlenmesi gerektiğine dair yerel yönetimlere ve kentlerdeki diğer paydaşlara rehberlik eder. Yerel yönetim ve şehircilik alanlarında yapılan uluslararası ve ulusal çalışmaları, bilimsel etkinlikleri ve projeleri takip eder, paylaşır.

Araştırma Raporları ve Politika Metinleri

Kentlerin ve yerel yönetimlerin gündemlerindeki konular hakkında araştırmalar yapar, raporlar yayınlar, politika metinleri hazırlar.

Kentsel Veri Analizleri | Sentez ve Endeks Çalışmaları

Şehircilik altyapısı, yerel yönetimler ve kentler özelinde ilgili verileri toplar, gösterge setleri oluşturur, görselleştirme, kıyas / karşılaştırma ve endeks çalışmaları yapar ve yaptırır.

Bilimsel Araştırmalara Destek

Şehircilik ve yerel yönetim alanlarındaki yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma projelerini destekler. Bu alanda bilim insanı, uzman ve uygulamacılarla işbirliği içerisinde araştırmalar yapar, raporlar hazırlar ve yayınlar.

Etkinlikler

Şehirler ve kentleşme ekseninde yönetişim, kültür, toplum, kent ağları, kalkınma, iklim değişikliği, dayanıklılık, planlama ve tasarım, altyapı ve hizmetler, gibi alanlarda ulusal ve uluslararası forum, sempozyum, kongre, konferans, panel, seminer, çalıştay ve atölye çalışmaları yürütür.

Şehir & Toplum Dergisi

Şehir & Toplum dergisi şehirlere, kentsel ve toplumsal konulara dair disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve bilim insanları ile uygulamacıların makale ve söyleşilerine yer veren, süreli bir yayındır. 2014 yılından beri yayınlanan dergi, kültürel miras, göç, iklim değişikliği, çağdaş sanat, afet yönetimi, katılımcılık, engelsiz kent gibi dosya konularını odağına almıştır.

Şehir Konuşmaları

Şehir Konuşmaları, farklı disiplinlerden uzmanların şehir ve kentleşme üzerine bilgi ve tecrübelerini paylaştığı, yüz yüze ve çevrimiçi konuşmalardan oluşan bir seridir. Kentleri dönüştüren salgınlar, şehir ve bellek, kültür ve eğlence, sinema, çocuk dostu kentler gibi konularda konuşmalar içermektedir.