Uluslararası İş Birlikleri }

Uluslararası İş Birlikleri

ULUSLARARASI ÜYELİKLER

Avrupa Sınır Bölgeleri Birliği (AEBR)

MBB, 2023 yılında Avrupa Sınır Bölgeleri Birliğine (Association of European Border Regions-AEBR) üye olmuştur. 1971 yılında kurulan ve merkezi Almanya’da bulunan ağ, sınır bölgelerinde iş birliğini teşvik ederek bilgi ve tecrübe paylaşımını yaygınlaştırmayı ve ortak sorunlara çözüm geliştirmeyi amaçlamaktadır. AEBR, Avrupa düzeyinde ilgili makamlar nezdinde sınır ve sınır ötesi bölgelerin çıkarlarını temsil etmek, bu bölgelerin özel ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmak ve sınır ötesi iş birliği hakkında bilgileri kanalize etmek için çalışmalar yürütmektedir. AEBR, farklı ülkelerden temsilcilerin yer aldığı çalışma grupları ve ortaklıklar aracılığıyla ortak projeleri koordine etmek ve proje geliştirmek için bir platform sağlamaktadır. Sınır bölgelerinin özel ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık yaratmanın yanı sıra AEBR, Avrupa düzeyinde alınan yeni kararları ve güncel bilgileri raporlamakta ve kararlara etki etmek için çalışmalar yürütmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.aebr.eu/

Avrupa Yerel Demokrasi Birliği (ALDA)

MBB, 1999 yılında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi girişimiyle kurulan ve temel olarak yerel düzeyde sivil katılımın ve iyi yönetişimin desteklenmesi ile yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Strazburg merkezli Avrupa Yerel Demokrasi Birliği’nin (ALDA) 2017 yılından beri üyesidir.

40 farklı ülkeden yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bireysel üyelerin de yer aldığı 250’den fazla üyeye sahip olan ALDA, üyeleri ve diğer ortaklar arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğini kolaylaştıran büyük bir ağ ve bilgilendirme platformu olma niteliği taşımaktadır. ALDA, aktif Avrupa vatandaşlığının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ALDA Avrupa, Balkanların Batısı ve Avrupa’ya komşu bölgelerde iyi yönetişim, vatandaş katılımı, Avrupa’ya entegrasyon ve adem-i merkeziyetçiliğin teşviki için ALDA İşbirliği ve eğitim programları, özel amaçlara yönelik proje asistanlığı ve kapasite geliştirme aktivitelerinde uzman ALDA Plus olmak üzere 3 başlık altında faaliyet göstermektedir.

Detaylı bilgi için: alda-europe.eu

Avrupa Enerji Kentleri (Energy Cities)

MBB, 2023 yılında Avrupa Enerji Kentleri’ne (Energy Cities) üye olmuştur. 1990 yılında Brüksel’de kurulan ağ, yerellik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin önderliğinde Avrupa’daki kentlerin enerji sistemlerinde ve enerji politikalarında radikal bir değişim yaratmayı, Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta haline getirme çabalarına katkı sunmayı ve enerji dönüşümü sürecinde yereli de aktif bir paydaş haline getirmeyi amaçlamaktadır. 30 ülkeden 170’in üzerinde kurumu tek bir çatı altında birleştiren ağ kapsamında yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliği sağlayan akıllı teknolojilerin kullanımını ve kaynağın verimli harcanmasını teşvik eden çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, yerel yönetimlerin enerji dönüşümü sürecindeki etkilerini artırmak için Avrupa Birliği ve üye devletlerde savunuculuk ve diyalog kurma çalışmaları yapmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://energy-cities.eu/

Küresel Su Operatörleri İş Birliği Ağı (GWOPA)

MBB, UN-Habitat tarafından kurulan Küresel Su Operatörleri İş Birliği Ağı'na (GWOPA) 2023 yılında üye olmuştur. 2009 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde kurulan ağ, su ve kanalizasyon idareleri ve ilgili diğer kuruluşlardan oluşmaktadır. Yaklaşık 500 üye ve partner kuruluşun yer aldığı ağın amacı, dünya genelinde su ve kanalizasyon idarelerinin kaliteli hizmetler sunmalarına ve birbirlerini desteklemelerine yardımcı olmaktır. Bu kapsamda GWOPA, kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekte ve üyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemektedir. Üyelerine araştırma-geliştirme, raporlama ve izleme konusunda araçlar sunmakta ve rehberlik etmektedir. Üyelerinin uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmesi için platform yaratmaktadır. Ağ, temiz su ve sanitasyona erişime odaklanan 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın gerçekleştirilmesine katkı sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: gwopa.org

Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI)

MBB, Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (Local Governments for Sustainability – ICLEI) ağının 2023’ten beri üyesidir. ICLEI, hızla gelişmekte olan kentsel yaşamı sürdürülebilirlik ideallerini gözeterek var etmeyi kendine hedef edinmektedir. 125 ülkeden 2500'den fazla yerel ve bölgesel yönetimin ve ağlarının dahil olduğu küresel bir ağ olan ICLEI, 1990 yılında Toronto merkezli olarak kurulmuştur. Üyelerinin sürdürülebilirlik politikalarını etkilemeyi hedefleyerek düşük emisyonlu, doğa odaklı, adil, dayanıklı ve döngüsel gelişmeyi teşvik etmektedir. ICLEI, üye sayısı ve çeşitliliği sayesinde hem yerel ve bölgesel aktörler arasında bağ kurulmasını teşvik etmekte hem de düzenlediği etkinlikler ile kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, finansal kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı sektörleri bir araya getirmektedir. Ayrıca, üyelerine çalışmalarını ve uygulamalarını küresel kanallarda sergileme ve temsil etme imkanı sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için: https://iclei.org/

Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD)

MBB, 2024 yılında Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi’ne (International Observatory of Participatory Democracy – IOPD) üye olmuştur. 2001 yılında kurulan ağ, yerel düzeyde katılımcı demokrasi pratiklerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Merkezi İspanya’nın Barselona kentinde bulunan ağ, temel olarak vatandaş katılımına dair iyi uygulamaları uluslararası seviyede ödüllendirmeye ve yaygınlaştırmaya, katılımcı demokrasi alanında bilgi üretme sürecine katkı sunmaya, üyeleri arasında iş birliği geliştirmeye ve kamu yönetimleri için politika önerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar arasında her yıl düzenledikleri uluslararası konferans ve “Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama Ödülü” yer almaktadır. Ayrıca, katılımcı demokrasiye dair iyi uygulamaların ve güncel bilgilerin yer aldığı yayınları ve iyi uygulama deneyimlerini IOPD web sitesinde paylaşmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.oidp.net/en/

Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS)

MBB, Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’na (NALAS) 2008 yılından bu yana tam üyedir. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile yakın temas içinde olan NALAS, siyasi olmayan, bağımsız ve çok-kültürlü bir ağdır. Merkezi Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bulunan NALAS, bölgedeki yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine uygun çalışmaktadır. NALAS; Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovenya’nın ulusal yerel yönetim birlikleri ile MBB’den oluşmaktadır. NALAS, Güney-Doğu Avrupa’dan 12 ülkeden 14 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus ve 9000 yerel yönetimden oluşan çok büyük bir ağdır. MBB, NALAS bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çalışma gruplarında ve projelerde aktif olarak yer almaktadır.

Detaylı bilgi için: www.nalas.eu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)

MBB, 2010 yılından bu yana Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne tam üyedir. 2003 yılında İstanbul merkezli kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Türkiye, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Makedonya, Irak Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan ülkelerinden üye belediyeleri ve birlikleri bulunmaktadır. Marmara Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliğini geliştirmeyi ve ortak faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için: www.tdbb.org.tr

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)

MBB, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na (UCLG-MEWA) yerel yönetim statüsünde üyedir. UCLG-MEWA, bölgede bulunan yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak, demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için: www.uclg-mewa.org/tr

 

ULUSAL KOORDİNASYON & DESTEK MEKANİZMALARI

 

İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi Destekçisi

MBB, 2011 yılından bu yana “İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi”nin (Covenant of Mayors - CoM) Türkiye’deki tek destekçi kuruluşudur. Avrupa Birliği’nin iklim ve enerji hedeflerine ulaşmak için belediye başkanlarının katılması ve desteklenmesi amacıyla 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi - Avrupa (Covenant of Mayors - Europe), iklimi ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı olan binlerce şehir ve bölgeyi bir araya getirmektedir. Çok paydaşlı bir hareketin gücüne dayanarak imzacı şehir ve bölgeler; sürdürülebilirlik çerçevesinde, bölgesel veya ulusal düzeyde belirlenen hedefleri gerçekleştirerek bu girişime gönüllü olarak katkı sağlamakta, gözetim sürecine tabi olan sürdürülebilir enerji eylem planları hazırlamaktadır. Sözleşme imzalayan taraflar, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve adaptasyon için entegre bir yaklaşım benimsemeyi taahhüt etmektedir.

Detaylı bilgi için: https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home

Avrupa Atık Azaltım Haftası Ulusal Koordinatörü

MBB, 2020 yılından beri Avrupa Atık Azaltım Haftası’nın (European Week for Waste Reduction – EWWR) Türkiye koordinatörlüğünü yürütmektedir. Avrupa Atık Azaltım Haftası, bir hafta boyunca sürdürülebilir kaynak ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirme eylemlerinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir girişimdir. EWWR projesi; atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmayı 2009’dan beri temel amaç edinmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için EWWR katılımcıları tarafından yapılan çalışmalar ön plana çıkarılarak dört temel faaliyet teması (Azalt -Reduce-, Yeniden kullan -Reuse-, Geri dönüştür -Recycle- ve Avrupa’yı temizleyelim -Let’s Clean up Europe-) odağında teşvik sağlanmakta ve iletişim araçları ile paydaş kapasiteleri güçlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://ewwr.eu/

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ulusal Koordinatörü

MBB, 2010 yılından bu yana Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) tarafından demokratik katılımı yerel düzeyde güçlendirme amacıyla organize edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week – ELDW) ulusal koordinatörleri arasında yer almaktadır. Avrupa Konseyi üye devletlerinden yerel yönetimler, kayıt yaptırarak yerel demokrasi ve katılımı temel düzeyde teşvik etmek ve geliştirmek için halka açık etkinlikler düzenlemek üzere davet edilmektedir. Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden yerel yönetimler de yerel demokrasi haftası kapsamında vatandaş katılımına yönelik faaliyetler gerçekleştirebilmektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.congress-eldw.eu/

Diğer İçerikler