Şehir Planlama Platformu

Yaşam kalitesi yüksek kentlerin oluşmasına, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliğine, adil, kapsayıcı ve katılımcı kentleşme modellerine katkı sağlamak amacıyla kurulan platformdur.

MBB Şehir Planlama Platformu, MBB üyesi belediyelerin akıllı şehir, altyapı, coğrafi bilgi sistemleri, deprem, emlak, etüt proje, fen işleri, harita, imar, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, koruma ve kültürel miras, park ve bahçeler, ulaşım, şehir planlama, kırsal planlama, yapı kontrol gibi alanlarda faaliyet gösteren birim yöneticileri ve uzmanlarından oluşmaktadır.

Yaşam kalitesi yüksek kentlerin oluşmasına, doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliğine, adil, kapsayıcı ve katılımcı kentleşme modellerine katkı sağlamak amacıyla kurulan platform ile üye belediyelerin, şehir planlama alanındaki meseleleri birlikte sorgulaması ve sorunlara birlikte çözüm araması amacıyla ilgili konularda çalıştaylar, atölyeler, eğitimler ve ortak projelere zemin hazırlayacak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak yayın çalışmaları hazırlanmaktadır.

Şehir Planlama Platformu, uzmanlık alanlarına ve kentsel çalışma ölçeklere göre farklı alt gruplar halinde faaliyet göstermektedir.

İletişim: [email protected]