Yerel Diplomasi Platformu

Yerel Diplomasi Platformu, Marmara Belediyeler Birliği üye belediyelerinin dış ilişkilerinden sorumlu birim temsilcilerinden oluşmaktadır. Platform, üyeler arasında yerel diplomasi bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, koordinasyonu sağlamak, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin hazırlamak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Yerel Diplomasi Platformu kapsamında, uluslararası paydaşlarla işbirliği, dayanışma ve diyalog kültürü geliştirilmesinde, uluslararası barış ve uzlaşı ortamı inşasında ve iklim değişikliği, göç gibi yerel yansıması bulunan küresel sorunların çözümünde yerel diplomasinin etkin bir araç olarak kullanılması teşvik edilmektedir. Bu minvalde belediyelerin yerel diplomasi faaliyetlerinin ulusal politikalar, mevzuat ve bağlı olunan uluslararası mevzuatla uyumlu olması ve başta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olmak üzere küresel gündemle ilişkilendirilmesi, ulusal ve uluslararası normların ve gündemin ise belediyelerin talep ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. 

Diplomasi ve protokol kuralları, uluslararası proje, yarışma ve fon çağrılarına erişim, uluslararası toplantılara katılım, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kent ağları ve kuruluşlarla ilişkiler, kamu diplomasisi ve proje yönetimi gibi alanlarda üyelerin çalışmalarını destekleyici ve kapasitelerini güçlendirici faaliyetler yürütülmektedir.