Data Marmara

Bir açık veri portalı olan Data Marmara, başta Marmara Bölgesi özelinde toplanmış veya işlenmiş veriler ve bunlardan üretilen analiz raporları olmak üzere, şehircilik ve yerel yönetim odaklı her türlü bilgi akışını sağlamayı hedefler. Açık veri kaynakları, eşitlikçi, adil, kapsayıcı, kolay erişilebilir ve katılımcı şehircilik ve yönetişimin bir parçasıdır. Karar vericiler, politika üreticileri, araştırmacılar, akademisyenler, uygulamacılar, uzmanlar ve konunun diğer tüm ilgilileri için önemli bir başvuru kaynağı olma niteliği taşır. Verilerin kentler üzerine düşünen, araştıran ve çalışan kişilerin kullanımına sunulması, şehre dair kararlı ve bütüncül politikaların geliştirilmesi ve yeni öneri, proje ve çalışmaların yürütülmesine olanak sağlar.

Bu sayfada yer alan veriler indirebilir ve çalışmalarda kaynak olarak kullanılabilir. Veri kümelerine ulaşmak için: https://data.marmara.gov.tr/

Diğer İçerikler