Kurumsal İletişim Platformu

MBB Kurumsal İletişim Platformu, Marmara Belediyeler Birliği üyelerinin, bağlı kuruluşları ve şirketlerinin stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi için belediyelerin basın danışmanları, halkla ilişkiler müdürleri, iletişim direktörleri ve sosyal medya uzmanlarından oluşmaktadır. Kurumsal itibar yönetimi, lider iletişimi, kriz yönetimi, gündem yönetimi, kurumsal sponsorluklar, etkinlik yönetimi, medya İlişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, kurumsal kimlik, pazarlama iletişimi, spor-sanat faaliyetleri yönetimi alanlarında iş stratejilerinin etkin bir şekilde oluşturulması için eğitim ve work-shop’lar düzenlemektedir.