Hukuk Platformu

Marmara Belediyeler Birliği Hukuk Platformu,  üye belediyelerin hukuk müşavirleri,  hukuk işleri müdürleri ve avukatları ile yapılan uzun görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu, MBB Platformları Çalışma Yönetmeliği düzenlenerek yasal bir zemine oturtulmak suretiyle kurulmuştur.

Yerel yönetimlerin ve MBB’nin görev alanına giren konulara ilişkin incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları belirleyerek buna ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak gibi çalışmalar yürütmektedir. Yerel yönetimleri ilgilendiren mevzuat çalışmalarını takip etmek ve öneriler hazırlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlıklar, Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer mecralarda belediyelerin sorunlarını dile getirmek, çözüm konusunda öneri ve teklifler sunmak MBB Hukuk Platformunun başlıca amaçlarındandır.

MBB Hukuk Platformu gerek ulusal gerek uluslararası hukuk ve uygulamalar konusunda üye belediyelerin avukatlarının bilgi ve niteliklerinin arttırılması konusunda çalışmalar yapmakta,  buna ilişkin eğitim önerileri hazırlamakta ve etkinlikler düzenlemektedir.