İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu, Marmara Belediyeler Birliğine üye Belediyelerin İnsan Kaynakları ve Eğitim birimlerindeki yönetici ve çalışanların bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunabilecekleri  ve  uygulamada karşılaşılan sorunlara ortak çözüm bulabilecekleri bir platform olarak tasarlanmıştır.

Mahalli İdareler, halkın ihtiyaçlarına çözüm bulmak için müracaat ettiği öncelikli kuruluşlardır. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde değişiklik arz ettiği günümüzde halkın farklı alanlardaki istek ve taleplerinin eksiksiz bir şekilde karşılanabilesi için esnek bir yönetim modeline sahip olunması gerekmektedir. Mahalli idarelerde etkin ve verimli  insan kaynakları yönetiminin, buna bağlı olarak da sürdürülebilir hizmet içi eğitim modellerinin uygulanabilir olması esnek yönetim modeline geçişin en önemli adımlarından biridir. Bu anlayış çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim sorumlularının belirli aralıklarla bir araya gelerek karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunması, gerek uygulamadan gerekse mevzuattan kaynaklanan durumların tespit edilerek bunlar için çözüm yolları aranması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformunun belli başlı amaçları arasındadır.