Denetim Platformu

MBB Denetim Platformu;  üye belediyelerin teftiş kurulu ve iç denetim birim yöneticileri ile müfettiş ve iç denetçilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Belirli periyotlarla toplanan platform, denetim ile ilgili konularda çalışmalar yapmak, iç denetim ve teftiş mesleği kapsamında belediyelerin karşılaştığı sorunlara çözümler üretmek, meslek mensuplarının sorunlarına ortak çözümler geliştirmek ve merkezi yönetime ulaştırmak, eğitim planlaması ve bilimsel çalışmalar konusunda öneriler geliştirmek, meslek mensuplarının farklı yaklaşımları müzakere etmeleri için zemini oluşturmak ve iyi uygulama örnekleri konusunda belediyeler arasında bilgi alışverişi sağlanmasına aracılık etmek gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.