Çevre Platformu

Çevre Platformu; Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediyelerin Çevre Koruma ve Kontrol, Atık Yönetimi, Temizlik İşleri gibi alanlarda çalışan birimlerini bir araya getirmektedir. Platform ortak sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla çözümler geliştirmeyi, tecrübe paylaşımında bulunmayı, iyi uygulama örneklerini paylaşmayı, sürdürülebilir çevre konusunda bilinç oluşturmayı ve yerel yönetimleri ilgilendiren yasal düzenlemeler konusunda görüş ve öneri oluşturarak merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında ortak bir anlayış zeminini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çevre platformu bu amaçla; çevre mevzuatına ilişkin görüş oluşturulması ve mevzuat önerilerinin hazırlanması, çevre yönetimi faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı etkileyecek paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi, spesifik çalışma konularına ilişkin komisyonlar oluşturmak suretiyle çeşitli veri analiz raporlarının hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması, sorunları bütüncül bir şekilde ilgili bakanlık ve diğer kamu kurum/kuruluşlarına aktarmak üzere istişare toplantılarının gerçekleştirilmesi, çevreye ilişkin teknik gezilerin organize edilmesi, uluslararası proje ve işbirliklerinde konu ve kriterlere uygun olduğu belirlenen belediyelerin katılımlarının sağlanması, üniversitelerle geliştirilen işbirlikleri çerçevesinde çevre bilimleri konusunda belediyelerin düzenli aralıklarla bilgilendirilmesi gibi faaliyetler yürütmektedir.

Çevre Platformu çalışmalarını etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla 4 ayrı bölgesel çalışma grubu şeklinde sürdürmektedir.

Bölgesel Çalışma Grupları:

1. İstanbul,

2. Kocaeli – Sakarya – Bilecik,

3. Bursa – Balıkesir – Çanakkale – Yalova

4. Tekirdağ – Edirne – Kırklareli