Marmara Denizi Sempozyumu

Marmara Denizi Sempozyumlarının her birinde görüşülen konular ve sunulan bildiriler derlenerek Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları’ndan okuyucularıyla buluşturulmuştur.

Marmara Denizi dünyanın sayılı iç denizlerinden olup, coğrafi konumu itibarıyla Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran ve fakat aynı zamanda boğazları yoluyla da birleştiren bir değerimizdir. Marmara Denizi, aynı zamanda kötüye giden denizel ekosistem koşullarını iyileştirme hassasiyeti ile kurulan Marmara Belediyeler Birliği’nin öncelikli çalışma alanlarından birisidir.

Etkin bir şekilde yürütülen belediyecilik hizmetleri ve idarelerin çevre hassasiyetleri vesilesiyle nispeten daha iyi konumda bulunan Marmara Denizi’nde yoğun balıkçılık faaliyetlerinin yanı sıra, iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle ulaşım da oldukça yoğun seyretmektedir. Marmara Denizi’nin açık denizlerle bağlantısı konumundaki İstanbul ve Çanakkale Boğazları gerek kirlilik gerekse deniz ulaşımı trafiği açısından oldukça hassas noktalardır. Öyle ki; İstanbul Boğazı, yılda 40 binin üzerinde ağır tonajlı gemi geçişine sahne olmaktadır.

Marmara Denizi’nin kirlilik durumunu, ulaşım nedeniyle oluşan riskler ve tehditleri, kullanılmış suların deşarj koşullarını ve denizel ekosistemdeki biyolojik aktiviteleri tartışmaya açan Marmara Denizi Sempozyumu ilk defa 2012 yılının Aralık ayında “Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz; Marmara” ismiyle düzenlenmiştir. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin aktif desteğiyle gerçekleştirilen Sempozyum, 5 oturumda 30’un üzerinde konuşmacıyla gerçekleştirilmiştir.

Marmara Denizi Sempozyumu’nun ikincisi “Su Ürünleri” ana temasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 22-23 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren sempozyumda 55 konuşmacı Marmara Denizi’ne ilişkin farklı yaklaşımları değerlendirmiş, bu değerlendirmeler ayrıca “Marmara Denizi Sempozyumu Bildirileri” başlığıyla yayınlanmıştır.

Marmara Denizi Sempozyumu’nun üçüncüsü 21 Kasım 2017 tarihinde “Bölgesel İşbirliği –Tuna” temasıyla gerçekleştirildi. Bir gün süren söz konusu sempozyumun 22 Kasım tarihinde, akademisyenlerin, uzmanların, merkezi ve yerel idare temsilcilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Sempozyumun teması itibariyle ilgili uluslararası organizasyonlar ve yetkili uzmanlar da katılımcı olarak yer aldı. Marmara Denizi Sempozyumu’na dair her şey www.marmaradenizisempozyumu.com adresinde yayınlanmıştır.

Marmara Denizi Sempozyumlarının her birinde görüşülen konular ve sunulan bildiriler derlenerek Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları’ndan okuyucularıyla buluşturulmuştur.

Daha fazla bilgi için Marmara Denizi Sempozyumu web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler