ABZ - Akıllı Belediyecilik Zirvesi

Tüm kaynakları verimli şekilde kullanan, sürdürülebilir şehirler inşa etmeyi ve sakinlerine yüksek yaşam standartları sunmayı amaçlayan akıllı şehirler yaklaşımı.

Nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka, robotik gelişmeler, mobil ve bulut teknolojisi gibi bileşenlerle birlikte tüm yaşam kurgusunu küresel ölçekte etkileyen bir dijital dönüşüm yaşanmaktadır. Tüm kaynakları verimli şekilde kullanan, sürdürülebilir şehirler inşa etmeyi ve sakinlerine yüksek yaşam standartları sunmayı amaçlayan akıllı şehirler yaklaşımı, bu dönüşümden ayrı düşünülemez. Yerel yönetimlerin kentleşme sürecinde daha proaktif ve teknolojinin potansiyelini önemseyen bir yaklaşım benimsemeleri, etkin bir yönetimle bu teknolojilere uyum sağlama sürecini hızlandıracaktır.

Şehir teknolojileri, şehirlerin işleyişlerini büyük ölçüde değiştirerek tüm insanlığın ortak geleceğini de belirleyecektir. Nispeten yeni gelişen bir alan olan şehir teknolojilerinin hedeflerinin tanımlanması ve potansiyelinin kavranması süreci halen devam etmektedir. Ancak bu süreçte şehirleri teknoloji ile donatmak tek başına bir amaç olmamalıdır. Aksine teknoloji, hedeflere ulaşma yolunda kamu politikalarını destekleyici ve toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunan etkili bir araç olarak kullanılmalıdır.

Yeni gelişmekte olan şehirlerde teknoloji ve inovasyon; altyapı seviyesinden başlayarak planlama süreçlerine katkı sağlayacak şekilde konumlanmakta, şehrin ekonomisine katkı sunmakta ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmektedir. Açık veriye erişim, yetkin akademik kapasite ve sivil toplum katılımı bu katkıyı daha da artırmaktadır. İnovasyon kapasitesi şehirlerin gelişiminde hızlandırıcı bir rol oynamaktadır. Bu gelişim; living lab, fab lab, kuluçka merkezleri, teknoloji ve inovasyon merkezleri, bilim merkezleri gibi katılımcı modellerle güçlenmektedir.

Yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerde kullanılan akıllı şehir teknolojileri ve şehirlerde sanal ve fiziksel altyapı arasında kurulan bağlantılar bir yandan hizmet kalitesini artırırken diğer yandan şehirleri kontrol edilmesi güç olan bu dijital dönüşümün potansiyel riskleri ile karşı karşıya getirmektedir. Veri manipülasyonu, sinyal bozma gibi siber saldırı teknikleriyle mücadele edebilmek için akıllı şehirlere yönelik siber güvenlik, emniyet ve asayiş, saldırı önleme sistemleri geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyeler, halka en yakın kamu kurumları olduklarından şehirleri teknolojik alt yapı ile donatmak ve teknolojiyi bölge halkına en iyi hizmeti verecek şekilde sunmak için özel sektörün de desteğiyle vatandaşın yaşam standartlarını yükseltmekle görevliler. Akıllı Belediyecilik Zirvesi, teknolojinin halkımızın hizmetine daha fazla sunulması amacıyla başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurumlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren, teknoloji ve yerel yönetim odaklı zirvedir.

Daha fazla bilgi için ABZ web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler