Çocukların Şehri Kongresi

MBB, alanında uzman kişilerin değerlendirmelerinin yanı sıra katılımcı bir yaklaşımla, çocukların kendi ihtiyaçlarını ve sorunlarını tartışma zemini sunan Çocukların Şehri çalışmalarını, çalıştaylar ve atölyelerle desteklenen bir kongre programı ile yürütmektedir.

Kurduğumuz şehirler, hem ihtiyaçlarımızı karşılamakta hem de bizlere yeni ihtiyaç alanları yaratmaktadır. Şehirlerimizin her ne kadar herkesin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılaşması gerekse de zaman zaman çocukların şehirlerinden beklenti, talep ve ihtiyaçları öncelikli görülen diğer iş, proje ve faaliyetler arasında kaybolup gidebilmektedir. Bu durum da toplumun üçte birini oluşturan çocuklarımız için kentlerde yapılan çalışmalarda eksikliklerin olmasına, çocukların şehirleri yeterince deneyimleyememesine ve şehir hayatının çocuklar için zorlayıcı ve engellerle dolu olmasına neden olmaktadır.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda yapılan düzenlemelerde de çocuğun yaşadığı çevreye en yakın birimler olan yerel yönetimlere, konu ile ilgili olarak görevler verilmiştir. 27 Ocak 1995 tarihinden itibaren Türkiye’de iç hukukun bir parçası haline gelen Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile çocuğa verilen önem her geçen gün daha da artmaktadır. Bu noktada, yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirleri kurgularken toplumun en önemli üyeleri olan çocukların mekânla olan iletişimini sağlamalıdırlar.

Bu anlamda, herkes için yaşanabilir şehirler tasarlamak ve yönetmek adına, sürdürülebilir bir şehir hayatının en temel unsurları olan insanı ve doğayı odak alarak üretilen politikaları ve uygulamaları destekleyen MBB, alanında uzman kişilerin değerlendirmelerinin yanı sıra katılımcı bir yaklaşımla, çocukların kendi ihtiyaçlarını ve sorunlarını tartışma zemini sunan Çocukların Şehri çalışmalarını, çalıştaylar ve atölyelerle desteklenen bir kongre programı ile yürütmektedir.

Çocukların Şehri Kongresi çalışmalarının iki temel amacı bulunmaktadır:

  • Türkiye’de nüfusun yaklaşık üçte birlik dilimini oluşturan çocuklara yönelik (18 yaş altı nüfus), şehri yönetenler (yerel ve merkezi) ve şehir üzerine çalışanlarca (akademisyen, tasarımcı ve sivil toplum uzmanları gibi) farkındalığın artırılması,
  • Çocukların kentsel yaşamda önlerine çıkan engellerin keşfi ve bu engelleri aşmak üzere çözüm önerilerinin, projeler ve uluslararası örneklerin sunulmasıdır.

I. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi, 2015 yılında “Çocuk için Çocukla Birlikte” teması ile çocuk ve şehir ilişkisini ele almıştır. 2016 yılında düzenlenen II. Uluslararası Çocukların Şehri Kongresi’nde “Göçmen Çocuk için Bir Şehir” teması ile göçmen çocukların karşılaştıkları yeni şehirle etkileşimi irdelenmiştir.

Daha fazla bilgi için Çocuk ve Şehir web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Siteye gidin

Diğer Etkinlikler

Tüm Etkinlikler