22.06.2023

MARUF23 Yan Etkinlik Başvuruları Başladı

Marmara Belediyeler Birliği, 4-7 Ekim 2023 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceği Marmara Urban Forum’da (MARUF23) gerçekleştirilecek yan etkinlikler için çağrıya çıktı. Başvurular 1 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Yan Etkinliklerin Kapsamı Nedir? 

Çağrıya açık yan etkinlikler, MARUF23 kapsamında, başvuruda bulunan kurumlar tarafından 4- 7 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikleri ve 6 Ekim 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek teknik gezi programlarını ve sergileri  kapsar. Yan etkinlikler belirli bir temada düzenlenen, iyi uygulama ve deneyimlerin aktarıldığı ve etkileşime açık etkinliklerdir.  

MARUF23, yerel yönetimlerin etki alanlarına yönelik çalışmalar ele alır. Düzenlenecek yan etkinlikler kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, fon kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin; çevre yönetimi, afet yönetimi, iklim değişikliği, kentleşme, Marmara Denizi, göç ve sosyal uyum, kültür, veri ve yönetimi, yerel diplomasi, yerel kalkınma, şehir teknolojileri ve inovasyon gibi konularda hizmet, ürün ve çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini aktarmalarına zemin hazırlar. 

Yan Etkinlikler Neyi Amaçlar? 

 • Kente ilişkin sorunların çözümlerinde ilgili paydaşların bir araya geldiği ortak bir platform oluşturarak çoklu diyaloglara olanak tanımayı, 
 • Kurum, kuruluş ve inisiyatiflerin bilgi ve deneyimlerinin paylaşımı için yenilikçi iletişim kanalları açarak söz konusu deneyimleri görünür birer ilham kaynağına dönüştürmeyi, 
 • Kentlerin sorunlarına yönelik tartışmaları arkasına diyalog ve çok sesliliği alan bir yaklaşımla sürdürürken kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği uygulamaya yansıtabilen çözümler üretilmesine katkıda bulunmayı, 
 • Kent ve topluluk çalışmalarında ulusal ve uluslararası alanda yürütülen en güncel tartışmalardan ve uygulamalardan haberdar olmayı, 
 • Makro ölçekten mikro ölçeğe ya da kurumsal ölçekten insan ölçeğine kadar kent yaşamında karşılaşılan sorunlara yönelik çözümlerin paylaşılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik araçların keşfine destek olmayı amaçlar. 

Yan Etkinlikler Kapsamında Gerçekleştirilebilecek Etkinlik Türleri Nelerdir? 

 • Atölye, Çalıştay, Panel
 • Sergi 
 • Teknik gezi  
 • Yarışma vb. interaktif etkinlikler

Yan Etkinlikler Nerede ve Ne Zaman Düzenlenecek? 

Yan etkinlikler, 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde MARUF23 sürecinde belirlenen zaman dilimleri arasında 30, 45 ya da 60 dakikalık oturumlar şeklinde İstanbul Kongre Merkezi’nde belirlenmiş alanlarda düzenlenecektir. Sergi formatındaki etkinlikler ve teknik geziler İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Teknik gezi formatında düzenlenecek yan etkinlikler 6 Ekim 2023 tarihinde öğleden sonra gerçekleştirilecektir.  

Etkinliklerin gün ve saati, başvuruları olumlu sonuçlanan kurum ve kuruluşlar ile birlikte belirlenecektir. 

Yan Etkinliklere Kimler Başvuru Yapabilir? 

Çağrı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, araştırma merkezleri ve öğrenci toplulukları ile Türkiye’den ve yurtdışından kente dair bilgi, uygulama ve fikir üreten farklı kurum ve kuruluşların başvurusuna açıktır.

Yan Etkinliklerin İlkeleri Nelerdir? 

 • Etkinliklerde görevli olacak moderatör, konuşmacı ve kolaylaştırıcıların ilgili alanda alanında bilgi ve deneyim sahibi olması beklenmektedir. 
 • Moderatör, konuşmacı ve kolaylaştırıcı seçiminde kapsayıcılık, dengeli cinsiyet dağılımı, uzmanlık ve etki seviyesinin yüksek olması gerekmektedir.  
 • Değerlendirme sürecinde dezavantajlı grupları dahil ederek kapsayıcılığı sağlayan etkinlikler önceliklendirilecektir. 
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimseyen etkinlik başvuruları önceliklendirilecektir. 
 • Etkinliklerin anket ve oylama gibi yöntemlerle interaktif hale getirilmesi önerilmektedir. Değerlendirme yapılırken katılımcılar arasında etkileşimi yüksek tutan etkinlik başvurularına öncelik verilecektir.  
 • Etkinlik düzenleyen kişi/kurum, etkinliğin niteliğine göre moderatör/konuşmacı/kolaylaştırıcı ve katılımcıları bilgilendirmekten ve onlara gerekli desteği sağlamaktan sorumludur. 
 • Etkinliklerin farklı sektörlerden (kamu, akademi, sivil toplum, özel sektör, vb.) katılımla çok paydaşlı bir yapıda tasarlanması ve sektörler arası iş birliğini teşvik etmesi önerilmektedir.  
 • Düzenlenecek etkinliklerin organizasyon masrafları etkinliği yürüten kurum ve kuruluşlara aittir. 
 • Etkinlik organizatörleri, yaptıkları başvuru ile etkinlik kapsamında çevresel etkileri en düşük seviyeye indireceklerini ve etkinlik dışında da doğaya saygı göstereceklerini taahhüt eder. 
 • Etkinlik sahiplerinin, etkinliklerini sosyal medyada #MARUF23 etiketi kullanarak paylaşması, duyuru görsellerinde MARUF logosuna yer vermesi gerekir. Kabul edilen başvurular için MARUF ekibi tarafından ilgili materyaller iletilecektir. Bu doğrultuda hazırlanan iletişim materyalleri herhangi bir mecrada duyurulmadan önce MARUF ekibi tarafından onaylanmış olmalıdır. 
 • Başvuru sahibi yaptığı başvuru ile gerçekleştireceği duyurular ve iletişim faaliyetleri için MARUF ekibi tarafından sunulacak resmi kurumsal kimlik materyallerini kullanmayı ve bunun dışında başka bir tasarımla duyuru yapmamayı taahhüt etmektedir.

Yan Etkinlik Başvuru Sahibinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 

Başvurusu yapılan etkinliğin içerik ve uygunluğu MARUF ekibi tarafından değerlendirilecektir. Etkinlik sahipleri, yaptıkları başvuru ile etkinlik ilkelerinin tümünü kabul ettiklerini taahhüt eder. Yazılı ilkelerden herhangi birine uyulmaması durumunda MARUF ekibi, yan etkinliği iptal etme hakkını saklı tuttuğunu belirtir. 

Çağrıya ilgi duyan kurum, kuruluş ve topluluklar, 1 Ağustos 2023 tarihine kadar bu bağlantı üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlayabilirler.  

Önemli Tarihler 

Son Başvuru Tarihi: 1 Ağustos 2023 

Başvuruların Değerlendirilmesi: Ağustos 2023  

Sonuçların Duyurulması: 7 Eylül 2023 

Etkinlik zamanı: 4-7 Ekim 2023  

Değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanan kurumlarla iletişime geçilerek etkinliğin organizasyonel detayları görüşülecektir. 

Herhangi bir sorunuz olması veya daha detaylı bilgiye ihtiyaç duymanız durumunda [email protected] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Diğer İçerikler Duyuru

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

15.05.2024 Devamını Okuyun >
EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

15.05.2024 Devamını Okuyun >
Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

14.05.2024 Devamını Okuyun >
Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

14.05.2024 Devamını Okuyun >