Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Kentleşme

Kentsel mekânlarda meydana gelen gelişme ve değişimleri ifade eden kentleşme, yerel yönetimlerin var oluş sebeplerinden bir olarak MBB’nin başat çalışma alanlarındandır.

Sanayinin yükselişi ve modernizm ile hızlanan kentleşme, bugün dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun, çok katmanlı üretim ve tüketim biçimlerini kapsayan ve kaynaklarının kullanımı noktasında oldukça riskli hâl alan ve çözümü hem küresel hem yerel ölçeklerde işbirliklerinde arayan kentlere yığılması şeklinde devam etmekte. Konut, ticaret, finans, üretim ve hizmet, istihdam, kamusal mekânlar, ulaşım, eğitim, sağlık, sanat gibi yaşamın tüm alanlarını etkileyen kentleşme politikaları bugün kentlerin herkes için yaşanabilir ve kaynakları bakımından sürdürülebilir olarak gelişmesi üzerine kurgulanmaktadır. Özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul gibi bir mega-kent ve çevresinde konumlanan farklı coğrafi ve üretim kimliklerdeki şehirlerle kent-bölge dinamiklerinin tartışıldığı kompleks bir yapı örneği taşımaktadır. Kentleşme dinamiklerini, bugün ayrıca bölgesel ölçekteki ilişkiler ve teknolojik altyapıların güçlenmesi ile kentlerin coğrafi konumlarından bağımsız kurdukları ağlarla da tanımlamak gereklidir.

Bu bağlamda Marmara Bölgesi’ndeki farklı ölçeklerdeki kentler başta olmak üzere ekolojik, toplumsal ve finansal açılardan kentlerdeki öncelikli sorun alanları ve geliştirilmesi gereken potansiyeller üzerine araştırmalar, yayın çalışmaları ve uygulamacılara dönük eğitim programları hazırlanmaktadır. Kentleşme alanındaki bilgi akışını ve politika üretimini sağlayacak verilerin tespiti ve toplanması üzerine çalışılmakta, dünya kentlerindeki farklı kentleşme süreçleri izlenerek iyi uygulama örneklerinin yerel yönetimlere aktarılması sağlanmaktadır.

İlgili Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Marmara Urban Forum (MARUF)
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Marmara Urban Forum (MARUF)

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Türkiye’nin ilk ulusal kent forumudur. Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde düzenlenmekte olup iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Devamını Okuyun >
Altın Karınca Ödülleri
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca Ödülleri

Altın Karınca Ödülleri ile farklı idari kategoriler kapsamında belirli proje kategorilerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Devamını Okuyun >
Şehir Konuşmaları
#Kentleşme#Kültür#AfetYönetimi

Şehir Konuşmaları

Şehir Konuşmaları, kentsel mekân, ulaşım, çevre, kültür sanat, kalkınma, yönetişim, sosyal kapsayıcılık, nüfus hareketleri gibi kentleri ve toplumu etkileyen konulara ilişkin bilgi, deneyim paylaşımı ve tartışmaya olanak sağlayan konuşma serisidir. Devamını Okuyun >
Kent Ağları Buluşması
#MarmaraDenizi#Kentleşme#VeriYönetimi#AfetYönetimi

Kent Ağları Buluşması

Kentler, ürettikleri değer ve sermaye hareketlerine yön verme potansiyelleri ile birbirleriyle yarıştıkları gibi ait oldukları ülkelere de uluslararası yarışta önemli fırsat kapıları açmaktadır. Devamını Okuyun >
İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.