12.03.2024

MBB Doktora Tez Desteği Programı 2024 Araştırmacıları Belli Oldu

Marmara Bölgesi'nin bugünü ve geleceği için kentsel sorunlara bilimsel çalışmalarda üretilen çözüm önerilerini yerel yönetimler düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından başlatılan Doktora Tez Desteği Programı kapsamında desteklenecek 25 doktora tezi belli oldu. MBB Encümeni'nin değerlendirmesi sonucunda seçilen tezlerin her biri 35.000 TL'lik maddi destek alacak.

Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, su yönetimi, çevre yönetimi, iklim değişikliği, dayanıklılık, küresel ısınma, demografi, göç, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi alanlarda yürütülen doktora tezlerinin değerlendirildiği programda destek almaya hak kazan 25 doktora tezi aşağıda listelenmiştir:

Not 1: Liste alfabetik isim sırasına göredir.

Not 2: Asil listedekilerin haklarından vazgeçmesi ya da destek alma şartlarına uymayan bir durumun tespit edilmesine bağlı olarak sözleşme yapılmaması / sözleşmenin iptali hâllerinde, MBB tarafından yedek olarak belirlenen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Not 3: 27.03.2024 tarihinde listede yedek listesinden asil listeye geçiş nedeniyle güncelleme yapılmıştır.

Ad Soyad

Üniversite | Bölüm

Tez Başlığı

Arife İnal

Sakarya Üniversitesi | Maliye

Yerel Yönetimlerin Yatırım Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Katkısı

Ayşe Okudan Mutlu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimari Tasarım Sorunları

Kentsel Mekânda İnsan-İnsanolmayan Etkileşimi/ İlişkileri: Mekânsal Sınırlandırma Biçimleri ve Potansiyel Mekanların Araştırılması: İstanbul’da Üç Alan

Batuhan Kuşcu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetimlerin İnovasyona Dayalı Girişimcilik Merkezleri ve Bir Model Önerisi

Beyza Güngör

İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Politikası

Demokratik Kent Yönetimi ve Kadınların Kentsel Politikalara Katılımı: Barselona Örneği

Beyza Yazıcı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Türkiye'deki Deprem Bölgelerindeki Binalar İçin Enerji Verimli ve Depreme Dayanıklı Dış Duvar Performans Senaryoları Geliştirme

Burak Mert Parlıyan

Trakya Üniversitesi | Kamu Yönetimi

Sınır Kenti Olmanın Kent Ekonomisine Etkileri: Edirne Örneği

Burcu Ergün Yüksel

Kocaeli Üniversitesi | Çevre Mühendisliği

Kocaeli Kentinin Su Ayak İzinin Belirlenmesi ve Kentsel Su Yönetiminin Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

Buse Şahin Dereyurt

Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama

Kentten Kıra Göçün Tarımsal Üretim ve Kırsal Yaşamda Dönüşüme Olası Etkileri

Büşra Güven Güney

İstanbul Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama

E-Ticaret Ekonomisinde Kentsel Lojistik Faaliyetlerinin Yer Seçimi Belirleyicileri ve Mekânsal Etki Tahmin Modeli

Büşra Karagöz

İstanbul Teknik Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Teknolojileri

Marmara Denizi Kıyılarında Ortaya Çıkan Mekânsal Dönüşümün Uydu Verileri Kullanılarak İrdelenmesi

Büşra Uysal

Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık

Tracing Signs of Childism in Public Space (Kamusal Mekanlarda Çocuk Ayrımcılığının İzini Sürmek)

Derya Arabacı

Akdeniz Üniversitesi | Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Marmara Bölgesi ve İstanbul Özelinde Kentsel Doku– Hava Kirliliği ve Yerel İklim İlişkilerinin İncelenmesi

Dilara Sancar

Marmara Üniversitesi | Çevre Mühendisliği

Enerji Verimli Yüksek Hızlı Kontakt Stabilizasyon Prosesinde Organik Mikrokirleticilerin Akıbeti

Duygu Uyar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri

CBS ve Uzaktan Algılama Teknolojilerini̇ Kullanarak Tarımda Verimli̇ Su Kaynakları Yönetimi̇: Sürdürülebilir Bir Planlama Yaklaşımı

Ezgi Güler

Kocaeli Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği

Geçici Barınma Alanlarının Önceliklendirilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Sezgisel Bulanık Tabanlı Karar Verme Modeli

Fatma Adıgüzel Emir

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Sürdürülebilir Çevre Politikaları Açısından Belediyelerin Sıfır Atık Yönetimi Uygulamalarının Yerel Halkın Davranışları Üzerine Etkileri; Çanakkale Örneği

Hande Aslan

Dokuz Eylül Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama

Türkiye’de Planlama Sisteminin Kademelenme Sorunları ve Yeni Planlama Sistemi Önerisi

Hasibe Akın Demir

İstanbul Teknik Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı

Metropol Kentlerde Çatı Çiftliği Uygulamaları ve İstanbul İçin Çatı Çiftliği Model Önerisi

Nalan Karaöz

İstanbul Üniversitesi | Tarih

Rumeli Şehirlerinde Osmanlı Sarayları

Nurten Uçar

Namık Kemal Üniversitesi | Çevre Mühendisliği

Ergene Havzası Yüzeysel Sularında Mikroplastikler, Fiziko-Kimyasal Kirleticiler ve Zehirlilik Arasındaki İlişki

Orhun Hisli

İstanbul Üniversitesi | Deniz Biyolojisi Programı

Marmara Denizi'ndeki Pina Türleri (Mollusca: Bivalvia: Pinnidae): Dağılımı, Biyo-Ekolojisi, Güncel Durumları

Süleyman Şişman

Gebze Teknik Üniversitesi | Harita Mühendisliği

Akıllı Şehir Coğrafi Veri Altyapısında Yapay Zekâ Teknikleri ile Taşınmaz Yönetimi Uygulamalarının Geliştirilmesi

Süleyman Nurullah Adahi Şahin

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği 

Şehirlere Giriş Noktalarının Toplu Taşıma ile Entegrasyonun Değerlendirmesinde Sistematik Bir Yaklaşım: Toplu Taşıma Entegrasyon Skoru (TTES) Belirlenmesi

Ufuk Yeğenoğlu Sezgen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık

Kentsel Dönüşüm Etiği ve Prensipleri İçin Bir Araştırma: İstanbul'daki Kentsel Dönüşümün Sürdürülebilir Bir Kentsel Gelişmeye Evriltilmesi

Yurten Biçer

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme

Yenilenebilir Enerji Finansal Teşviklerinin Enerji Üretimi Üzerindeki Etkisi: Ülkelerarası Karşılaştırma ve Türkiye İçin Öneriler

 

Diğer İçerikler Duyuru

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >