17.05.2023

MARUF23 Kapılarını İyi Uygulama Örneklerine Açıyor!

MARUF23 kapsamında düzenlenecek “İyi Uygulama Çarşısı” için 14 Temmuz 2023, saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek. MARUF23 4-7 Ekim 2023’te İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

“İyi Uygulama Çarşısı” Nedir? 

 Türkiye’den ve yurt dışından daha iyi bir kentsel yaşam için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında sosyal, ekonomik ve çevresel problemlere çözüm üretmek amacıyla geliştirilen özgün projelerin, proje sahipleri ve/veya proje ortakları tarafından MARUF esnasında, 8 dakika içerisinde etkili bir şekilde anlatıldığı bir etkinliktir.

 İyi Uygulama Çarşısı ile yerel yönetimler başta olmak üzere kentsel sorunlara çözüm üreten paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlanması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve benzer konularda çalışma yapan kurumlar arasında ağ geliştirilmesi amaçlanıyor.

 Bu oturumda sergilenecek iyi uygulamaların;

 • yerelin gelişimine katkı sunması,
 • sorunlara yenilikçi yöntemlerle çözümler sunması,
 • etki seviyesinin yüksek olması,
 • katılımcı yöntemlerle gerçekleştirilmiş olması,
 • kapsayıcı olması,
 • yerel yönetimler tarafından uygulanabilir olması,
 • yerel yönetimler için ilham verici olması,
 • verimliliği gözetmesi, 
 • çevresel, ekonomik veya sosyal sürdürülebilirliğe katkı sunması,
 • toplumsal fayda gözetmesi gerekmektedir. 

Kimler Başvuru Yapabilir?

Proje ortaklarından en az birinin bir belediye olması koşuluyla, dünyanın her yerinden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir. 

Başvuru Kriterleri Nelerdir?

 • Herhangi bir tarihte tamamlanmış ve devam eden projeler ile başvuru yapılabilir.
 • Bir kuruluş birden fazla proje ile başvuru yapabilir. Ortak projelerde aynı proje için yalnızca bir partner kuruluş başvuru yapabilir.
 • Belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, bağlı bulundukları belediyeler ile birlikte başvuru yapabilir. 
 • Projenin bütçe ve finans kaynağına ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. Bütçe miktarı fark etmeksizin proje ortaklarının öz kaynağı ya da alternatif finans kaynağı ile yürütülen tüm projeler için başvuruda bulunulabilir.  
 • Başvurular sadece bu link üzerinden üzerinden alınacaktır.

İyi Uygulama Çarşısı'na Neden Başvurmalıyım?

 • İyi Uygulama Çarşısı ile kentsel yaşama değer katan uygulamaların ulusal ve uluslararası bilinirliği artacak,
 • Farklı paydaşlar arası iş birliklerinin ve finansal kaynaklara erişim potansiyelinin artması için bir zemin sağlanacak,
 • Büyük emeklerle yapılmış iyi uygulamaların, kısıtlı sürede en etkin ve yaratıcı şekilde aktarımı deneyimlenecek,
 • İyi uygulama örneklerini uluslararası ölçekte, konuyla ilgili yerel yönetim çalışanlarına, karar vericilere ve kentin tüm paydaşlarına anlatma ve onlarla ağ kurma imkânı sağlanacak.

 Oturum kayıtları MARUF23 sonrasında MARUF’un sosyal medya hesaplarında yayınlanacak ve projeler MARUF23 yayınlarında yer alacaktır.

 MARUF23 İyi Uygulama Çarşısı’nda sunum yapacak proje sahiplerine salon ve teknik destek imkânı sağlanacaktır. Diğer masraflar başvuru sahipleri tarafından karşılanacaktır.

Diğer İçerikler Duyuru

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı
#Kültür

Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı
#Kültür

Kömür Kültür Sanat Merkezi, Ortaklaşa Hibe Programı Desteğiyle Açıldı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >