28.01.2023

Kentin Tüm Paydaşları 4-7 Ekim'de MARUF'ta Bir Araya Gelecek

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) küresel meseleler ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek birlikte çözüm arayışına girme çabasını ortaya koyma amacıyla ve “Çözüm Üreten Kentler” ana mottosuyla düzenlediği Marmara Urban Forum’un (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) üçüncüsü 4-7 Ekim 2023’te İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından yerel yönetimlerin üst düzey karar vericileri, uygulayıcıları, STK’ların yerel ve uluslararası temsilcileri, akademi ve özel sektör temsilcileri ve kentin tüm paydaşları üçüncü kez MARUF’ta bir araya gelecek.

İlki 2019, ikincisi ise 2021’de düzenlenen MARUF’ta, şehirlerin önemli sorunları arasında yer alan yönetişim, çevre yönetimi, konut hakkı, bilişim, göç ve uyum, kamusal mekân, kent ağları, afet ve risk yönetimi, sosyal kapsayıcılık, altyapı, ulaşım ve hareketlilik, yerel kalkınma, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm gibi temalar, disiplinler ve sektörler arası bir yaklaşımla, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak tartışılmış ve 1000’den fazla çözüm önerisi ortaya çıkmıştır.

MARUF’un ilki 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5440 katılımcıya ev sahipliği yapmıştır. MARUF19 kapsamında 3 gün boyunca ana oturumlar, eş zamanlı paneller, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, sergiler, teknik geziler ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir.

MARUF21 ise BM-Habitat ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ana partnerliğinde gerçekleştirilmiştir. MARUF21’e 50’den fazla ülkeden 500’den fazla konuşmacı, aynı anda 10 paralel odadan 100’den fazla yayın yapılmıştır. Sağlıklı, Sürdürülebilir, Dayanıklı, Kapsayıcı, Yaratıcı ve Yenilikçi olmak üzere altı eksen etrafında şekillenen MARUF21’de oturum, eğitim, yan etkinlik, çalıştay, networking etkinlikleri gibi programların bulunduğu forum, bu rakamlarla o güne kadar yapılan dünyanın en büyük online kent forumu unvanını almıştır.

“Krizlere karşı ortak hareket etmemiz gerekiyor”

MARUF’u “en iyisi için buluşma noktası” olarak niteleyen MBB Başkanı Tahir Büyükakın, MARUF23’ün tarihini açıkladı. Konuşmasında krizlere vurgu yapan Tahir Büyükakın; “En acıtan, en yakan gerçeklik küresel iklim krizi. Özellikle iklim krizi diyorum çünkü iklim değişikliği kelimesi olayın hassasiyetini yansıtamıyor. Ortada apaçık bir kriz var. İnsanoğlunun yer yüzündeki varlığı ciddi bir tehdit altında. Bu tehdit her geçen gün daha da artmakta. Afetler artmakta, bunlarla mücadele etmek için ayrılan kaynaklar artmaktadır. Bu yüzden bu ve benzeri meselelere karşı ortak hareket etmemiz her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bunu öngörerek “yeniden düşün, birlikte hareket et” mottosuyla 2021 yılında düzenlediğimiz MARUF’tan sonra da 4-7 Ekim 2023’te MARUF’u daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. MARUF, desteğiniz ve katılımınızla çok daha iyi bir etkinlik olacak.” dedi.

“Daha ilki uluslararası camianın dikkatini çekmişti.”

2023 yılındaki MARUF’un emsalleriyle kıyaslanınca dünya ölçeğinde bir organizasyon olduğunu göstereceğine inandığını söyleyen Tahir Büyükakın; “2019 yılında daha ilkini gerçekleştirdiğimizde uluslararası camianın dikkatini çekmişti. 2021’deki MARUF’ta ise dünyanın en büyük kentsel forumu World Urban Forum’u organize eden Birleşmiş Milletler-Habitat’ın ortaklığıyla gerçekleştirdik. 2023 ise önceki iki MARUF’tan daha etkili olması için çalışmalarımıza 1 yıl önceden başladık. Dünyanın en etkili ve kapsayıcı forumlarından biri haline gelen ve paydaşlarımızın merak ve iştiyakla beklediği MARUF’un Cumhuriyetimizin 100. yılında üçüncüsünü 4-7 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğiz.” diyerek MARUF’u kamuoyuyla paylaştı.

MARUF’un etkinlik türleri

MARUF, panellerin yanı sıra katılımcılar arası etkileşimi güçlendiren etkinlik türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Farklı partilere mensup onlarca belediye başkanını bir araya getiren Diyalog Marmara toplantıları, yaratıcı fikirler üretilmesini amaçlayan bir ideathon olarak tasarlanan Marmarathon, gençlerin MARUF’u değerlendirdikleri YoundTable oturumları, “ciddi oyun” yöntemiyle tasarlanan Play Marmara atölyeleri de dahil olmak üzere pek çok etkinlik tertip edilmiştir. Ayrıca akademisyenlerin rehberliğinde teknik inceleme gezileri yapılmıştır. Bunlar; Oturumlar, Marmarathon, Doktora Çarşısı, YoundTable, Play Marmara, MARUF on the Go etkinlikleri, eğitimler, yan etkinlikler, teknik geziler, sergiler, B2B toplantılar, kapalı toplantılar, film gösterimleri, sahne gösterileri, yarışmalar, atölyeler, çalıştaylardır.

MARUF’un amaçları

  • Kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları, çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemek,
  • Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek,
  • Güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak,
  • Daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak,
  • Kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemektir.

MARUF’a kimler katılıyor?

MARUF, belediye başkanları, yerel yönetim çalışanları, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, akademisyenler, öğrenciler, finans kuruluşları temsilcileri, sanayi kuruluşları temsilcileri, teknoloji kuruluşları temsilcileri, medya mensupları, ve kent hakkında düşünen ve kent için üreten herkesin buluşma noktasıdır.

MARUF’tan haberdar olmak için takip edebileceğiniz mecralar:

Web Site: marmaraurbanforum.org

Instagram: @marmaraurban

Twitter: @marmaraurban

Facebook: @MarmaraUrban

Youtube: @MarmaraUrbanForum

MARUF19 Raporu: https://mbbkulturyayinlari.com/raporlar/maruf21-raporu/

MARUF21 Raporu: https://mbbkulturyayinlari.com/raporlar/marmara-urban-forum-raporu/

MARUF19 Tanıtım Filmi:

MARUF21 Tanıtım Filmi:

Diğer İçerikler Duyuru

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >