23.02.2022

Yerel Projelere Hibe Programı Son Başvuru Tarihi 28 Şubat 2022’ye Uzatıldı

2022-2023 dönemi Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) çağrısına başvurular başlamıştır. Başvuru belgelerinin son teslim tarihi 28 Şubat 2022 saat 17.30’dir.

Otuz yılı aşkın süredir Japonya Devleti tarafından gelişmekte olan ülkelerde uygulanan GGP, kalkınma ve temel insani ihtiyaçları giderme konusuna odaklanmış bir mali destek paketidir. Program, Türkiye ve Japonya arasında imzalanan bir anlaşma sonrasında 11 Eylül 2000 tarihinden bu yana ülkemizde de uygulanmaktadır. Programa başvurular Türkiye’de tüm bölgelere açıktır.

Programa başvurusu yapılacak projelerin konularının toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik olması gerekmektedir. Kabul edilen örnek konular ise aşağıdaki gibidir:

  • Eğitim
  • Temel Sağlık
  • Engelliler
  • Kalkınmada Kadın
  • Arama-Kurtarma Aracı ve Ekipmanları

Program kapsamında bir projeye en fazla 10 milyon Yen (yaklaşık 90.000 USD) hibe verilecektir.

Programa belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da başvuru yapabilmektedir. Aynı kurumdan en fazla 1 adet başvuru kabul edilmektedir. Başvuruda kullanılacak belgelerin ise 28 Şubat 2022 saat 17.30’a kadar Japonya Büyükelçiliğine posta ya da kargo ile ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru süreci ve başvuru için gerekli belgeler ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.