15.02.2021

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği Çevrimiçi Eğitim Serisinin İkincisi Düzenlendi

Marmara Belediyeler Birliği, Danimarka Başkonsolosluğu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında Su ve Atıksu Yönetiminin Sürdürülebilirliği isimli çevrimiçi eğitim serisinin ikincisi düzenlendi.

Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediuelerin ilgili birimlerinden teknik personel ve idari yöneticilerine yönelik olarak serinin ikinci eğitimi, 11 Şubat 2021 Perşembe günü, “Danimarka Su İdareleri Birliği DANVA ve Aarhus Su İdaresi Uygulamaları” başlıklı webinar ile devam etti.

Danimarka Su İdareleri Birliği DANVA ve Aarhus Su İdaresi Uygulamaları Ele Alındı
Danimarka Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği Kıdemli Ticari Yöneticisi Seda Kayrak Bilgen ve Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın eş moderatörlüğünü yaptığı programda; Danimarka Su İdareleri Birliği (DANVA) CEO’su Carl-Emil Larsen, “Su ve Kanalizasyon İdareleri Kıyaslama Sistemi, AB ve Danimarka Düzenlemeleri”; Aarhus Vand Su İdaresi Operasyon Direktörü Flemming F. Pedersen, “Gelir Getirmeyen Su, Boru Hattı Varlık Yönetimi ve Tarife Sistemi”; Aarhus Vand Su İdaresi Gelir Getirmeyen Su Operasyon Mühendisi Sally Nyberg Kornholt “Su Kaybını Azaltmak için Dijital Operasyon ve Prosedürler”; ve Kamstrup Avrupa-Ortadoğu-Afrika & Asya Su Bölümü Distribütör Satışları Birim Başkanı Mikael Hansen, “Akıllı Ölçüm Vaka İncelemesi” konulu sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

MBB-Danimarka Başkonsolosluğu-TBB Eğitim Serisi BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Dikkat Çekiyor
Danimarka Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği Kıdemli Ticari Yöneticisi Seda Kayrak Bilgen konuşmasında  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) hem Danimarka’nın hem de Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu’nun tüm stratejilerine entegre edildiğini, SKA 6 Temiz Su ve Sanitasyon konusuna çok önem verdiklerini ve bu eğitim serisinin bu önemin bir parçası olduğunu ifade etti ve “Danimarka Su İdareleri Birliği (DANVA), Aarhus Vand Su İdaresi, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Danimarkalı teknoloji üreticisi firmalar ve değerli belediye ve su ve kanalizasyon idaresi katılımcıları olarak ortak bir amaç için buradayız ve bu da SKA 17 Amaçlar için Ortaklıkların somut bir örneğini teşkil ediyor” dedi.      

Danimarka’da Su İdareleri Kıyaslama Sistemi Birlikte Öğrenme Sürecine Dönüştü
Danimarka Su İdareleri Birliği (DANVA) CEO’su Carl-Emil Larsen, “Su ve Kanalizasyon İdareleri Kıyaslama Sistemi, AB ve Danimarka Düzenlemeleri” başlıklı sunumuna DANVA hakkında bilgiler vererek başladı. Danimarka’nın su idarelerinden oluşan ticari bir örgüt olarak 100 civarında şirketin oy hakkı ile bünyelerinde yer aldığını, sekreteryasındaki 35 çalışan ile birlikte üye şirketlerden yaklaşık 300 kişinin de organizasyon içerisinde yer aldığını ve üyelerini menfaatlerini savunma, eğitimler verme, standardizasyon çalışmaları ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması gibi faaliyetler yürüttüklerini söyleyen Carl-Emil Larsen; 2019 verilerine göre Danimarka su sektörünün tamamı yer altı suyundan karşılanmak üzere yaklaşık 6 milyon kişiye su temini hizmeti götürdüğünü, bu kapsamda yıllık 373 milyon metre küp içme suyu sağlarken 697 milyon metreküp atıksu arıtılarak toplamda su hizmetlerinde yıllık 3 milyar Avroluk bir ciroya ulaşıldığını sözlerine ekledi.   

DANVA kıyaslama sistemine ilişkin bilgiler aktaran Larsen, Danimarka’da su sektöründe istatistik ve kıyaslama çalışmalarına uzun yıllar önce başlandığını, 1998 yılında AB elektrik düzenlemesi ile birlikte Danimarka enerji idarelerinin ilk kıyaslama 1998 yılında AB elektrik düzenlemeleri ile birlikte Danimarkada enerji idareleri ilk kıyaslama sistemini hayata geçirdiklerini, 8 DANVA üyesinin kıyaslama projesi başlattığını ve 2003 yılında DANVA tarafından içme suyu ve atıksu kıyaslama sisteminin ikinci pilot çalışması gerçekleştirildiğini ve bunun basit bir excel sayfası olduğunu söyledi. 2004 yılına gelindiğinde kuzey ülkeleri ve Hollanda ile işbirliği içerisinde BESSY isimli bir web sitesi üzerinden DANVA kıyaslama sisteminin ilk portalının geliştirilerek 2009 yılında daha da modern bir hale getirildiğini ve şu anda mükemmel bir şekilde işlediğini ve kıyaslama sisteminin artık birlikte öğrenme sürecine dönüştüğünü söyledi.

Danimarka’da Su Kayıp Kaçakları Çok Düşük Seviyede Tutuluyor
Larsen sunumunda Danimarka su ve atıksu sektörü ekonomik düzenlemelerine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler verirken sabit ve değişken olmak üzere iki farklı tarife tipi bulunduğunu söyledi. Su kayıp ve kaçakları hakkında da konuşan Larsen, Danimarka’da kayıp ve kaçak oranlarının çok düşük olduğunu ve yüzde 10’un üzerinde kayıp kaçak oranı olması halinde o idareye para cezası uygulandığını ve on line ölçüm ile verilerin çok daha sağlıklı elde edildiğini sözlerine ekledi. 

Aarhus Su İdaresi Bm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Göre Sertifika Alan İlk Su İdaresi Ünvanını Taşıyor
Webinarın ikinci sunumunu Aarhus Vand Su İdaresi Operasyon Direktörü Flemming F. Pedersen, “Gelir Getirmeyen Su, Boru Hattı Varlık Yönetimi ve Tarife Sistemi” konusunda yaptı.  Flemming F. Pedersen, “Aarhus Danimarka’nın ikinci büyük şehri ve 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine hızla ilerliyor. Aarhus Su İdaresi bu kapsamda temiz su sağlayarak sağlıklı bir çevre oluşturmayı, daha sağlıklı bir su çevrimi için yerel ve küresel çözümler için ulusal bir platform haline gelmeyi ve kaynak etkin hizmetler ile tüm su çevriminde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına göre sertifika alan ilk su idaresi ünvanını taşıyan Aarhus Su İdaresi,  üniversiteler ile işbirliği yapıyor ve kamu özel sektör işbirliğini benimsiyor. Danimarka’daki atıksu arıtma tesislerini kaynak geri kazanım tesisi olarak düşünülebiliriz  çünkü bu tesislerin tükettiğinden daha fazla enerji ürettiğini söylemeliyim. Bu da karbon nötr bir geleceğe doğru gidişte büyük katkı sağlamaktadır. Danimarka, sadece yeraltı suyundan içme suyu elde eden dünyadaki iki ülkeden biri olarak ve bir tarım ülkesi olduğundan yer altı suyunu korumamız çok büyük önem arz ediyor. Etkin bir su temin sistemi için veri elde ederek optimizasyon ve dijitalleşme çalışmalarına ağırlık vererek yılda 15 milyon metreküp içme suyu sağlıyor ve 30 milyon metreküp atıksu arıtıyoruz. Aradaki fark yağmur suyundan kaynaklanıyor ve bu nedenle önceliklerimizden bir tanesi yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayırmaktır” dedi. Pedersen sunumunun devamında Aarhus Su İdaresi tarafından işletilen sistemlerdeki su hayıp ve kaçaklarını azaltma operasyonları hakkında bilgiler aktardı.

Bütünsel Bir Yaklaşımla Gelir Getirmeyen Su Miktarında Azaltım Sağlanıyor
Aarhus Vand Su İdaresi Gelir Getirmeyen Su Operasyon Mühendisi Sally Nyberg Kornholt “Su Kaybını Azaltmak için Dijital Operasyon ve Prosedürler” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sally Nyberg Kornholt,  gelir getirmeyen su miktarında azaltım sağlamak için bilgi yönetimi, strateji, finansal tahsis, müşteri desteği, işletme&bakım, varlık yönetimi, düzenlemeler ve politik odak, eğitim ve uzmanlık gibi alt bileşenşerden oluşan bütünsel bir yaklaşım benimsediklerini söyledi. Tüm tüketiciler bazında su sarfiyatı, su temin sisteminde SCADA bazlı ölçümler, boru hattı kayıtları ve görsel veri akış platformu kullanımı ile gelir getirmeyen su konusuna odaklandıklarını belirtti.   

Herning Vand Su İdaresi Danimarka’da Akıllı Ölçüm Sistemine Geçen İlk İşletme Oldu
Kamstrup Avrupa-Ortadoğu-Afrika & Asya Su Bölümü Distribütör Satışları Birim Başkanı Mikael Hansen, “Akıllı Ölçüm Vaka İncelemesi” başlıklı sunumunda akıllı sayaç okuma sistemlerini kullanarak elde edilen somut enerji verimliliği örneklerini katılımcılarla paylaştı. Mikael Hansen, Kamstrup firmasının akıllı sayaç okuma sitemlerinde dünyada ilk beşe girdiğini söyledi. Dijital ultrasonik su ölçümü hakkında teknik bilgiler veren Hansen, sunumunun ikinci kısmında tam ölçekli tam otomatik akıllı dijital ölçüm sistemini Danimarka’da ilk olarak uyguladıkları Herning Su İdaresi’nde elde edilen deneyimleri paylaştı. Hansen: “17.300 ölçüm noktasına sahip orta ölçekli bir işletme olan Herning Vand Su İdaresi, 2016 yılında mekanik sayaçları uzaktan okumalı akıllı sayaçlarla değiştirme kararı aldı. Akıllı ölçüm başlamadan önce müşteriler yıllık tüketimlerini raporladılar ve ardından 2 yıllık bir süreçte tüm sauyaçlar değiştirildi. 17.300 akılı sayaç yerleştirildi, sabit networklü bir veri iletişim altyapısı kuruldu, su dengesi yazılımı işletmeye alındı ve proje yönetilmeye başlandı. Bu Danimarka tarihindeki ilk akıllı sayaç sistemi dönüşüm projesiydi. 340 bin Avroluk yıllık mali tasarruf sağlandı ve 56 yıl gibi bir sürede yatırımın geri dönüşü alındı. Müşterilere daha iyi hizmet sağlandı çünkü elde edişen verilerle daha iyi bir bilgilendirme yapıldı ve sonuçta daha iyi bir diyalog ile müşteri memnuniyeti arttı” dedi.

*********

*Aarhus Vand hakkında:
Aarhus Vand Su İdaresi, tüm su döngüsü boyunca kaynak verimli hizmetler sunmayı, iklime uyumlu bir ortam yaratmayı ve bunu yaparken tüm paydaşlara fayda sağlamayı hedefleyen bir kamu idaresidir. Aarhus Water Ltd., 283.000 aboneye su sağlayan ve her yıl 16 milyon metreküp içmesuyu temin eden, Aarhus Belediyesi'ne ait bağımsız bir kuruluştur. 300.000 aboneden kaynaklanan yıllık yaklaşık 35 milyon metreküp atıksu arıtımı yapmaktadır. Misyonu, tüketiciler için şeffaf bir şekilde güvenilir temin ve verimli operasyonlar sürdürerek halk sağlığını ve çevreyi korumak için yüksek kaliteli içme suyu sağlamak ve birinci sınıf atık su arıtma sağlamaktır.

*Aarhus hakkında:
336 bin nüfusu ile Aarhus, Danimarka’nın ikinci büyük şehri olup, ülkenin en hızlı büyüyen şehridir. İş dünyası ve şehrin birçok bilgi kurumuyla yakın işbirliği içinde, Aarhus şehri, 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefi koymuştur ve bunu akıllı çözümler ve yeşil büyüme ile yaratacaktır.

*DANVA hakkında:
Danimarka Su İdareleri Birliği (DANVA), Danimarka’daki su ve kanalizasyon idarelerini tek çatı altında bir araya getiren ulusal bir dernektir. DANVA, öncelikle büyük belediye ve özel kuruluşlar olmak üzere, yerel yönetimler ve ilçeler, su ve kanalizasyon endüstrisi tedarikçileri, ortak belediye çevre merkezleri, danışmanlar ve kurumlardan oluşur.

Sunumlar:

https://www.youtube.com/watch?v=E2oTTpNcMvs

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >