02.11.2021

Şehirlerin Ortak Geleceği İçin Bölgesel Zeminde Buluşmak: Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Paneli

Dünya Şehircilik Günü Özel Programı kapsamında “Şehirlerin Ortak Geleceği için Bölgesel Zeminde Buluşmak: Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Paneli” 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.00-15.00 arasında Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Marmara Bölgesi’nin mevcut durumdaki sorun ve potansiyellerini değerlendirerek; bölgeye yönelik gelecek öngörülerini ve olası mekânsal gelişme stratejilerini ele almak ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölge ve ülke kalkınmasına katkı koyacak bir yol haritası oluşturmak amacıyla hazırlanan Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi, çalışmada yer alan akademisyenler tarafından mercek altına alınacak.

Kentsel meselelerin çözümünde bölge düzeyi ve havza yaklaşımını benimseyen ve 5 alt bölgede 14 ili kapsayan MSÇB, panel kapsamında nüfus ve yerleşmeler sistemleri, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, doğal yapı, iklim değişikliği ve enerji altyapısı eksenlerinde irdelenecek ve çalışmada elde edilen bulgular paylaşılarak çözüm ve proje önerilerinde bulunulacak.

Şehirlerin Ortak Geleceği için Bölgesel Zeminde Buluşmak: Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Paneli

Tarih: 8 Kasım 2021, Pazartesi

Saat: 10.00 – 15.00

Mecra: Zoom

Programa kayıt için: mbb.bb/mscbpaneli

Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi hakkında detaylı bilgiye https://marmara.gov.tr/marmara-bolgesi-mekansal-gelisme-stratejik-cerceve-belgesi-basina-tanitildi/ linki üzerinden ulaşılabilir.

4 kısımdan oluşan Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi’ne  www.mbbkulturyayinlari.com ve aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlanabilir.

MSÇB Paneli Programı