22.06.2022

Şehir Planlama Platformu Alt Grupları 2022 Yılı Bölgesel Toplantıları İmar Grubunun Buluşması ile Devam Etti

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2022 yılının ilk yarısında 7 Mart 2022, 24 Mayıs 2022 ve 21 Haziran 2022 tarihlerinde afetlere dayanıklılık temasıyla Şehir Planlama Platformu toplantıları gerçekleştirildi.

21. yüzyılda karşı karşıya kaldığımız iklim krizi gibi sürece yayılan ve deprem, sel gibi ani meydana gelen olumsuzluklar, çeşitli küresel ve yerel problemlerin oluşumuna neden olmakta ve ortaya çıkan bu zorluklar, kentlerin ve toplumların geleceğine karar verme süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar olarak öne çıkmakta. Bu kapsamda afetler ve riskler karşısında dayanıklılığını koruyabilen ve öngörülemeyen durumlara karşı kentlerin esneklik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak günümüzde gereklilik haline geldi. Bu nedenle yerel yönetimlerin şehir planlamayla ilgili birimleri ile bir araya gelerek birlikte nasıl daha dayanıklı kentler yaratılabileceği üzerine düşünmek adına bu yılki MBB Şehir Planlama Platformu toplantıları “afetlere dayanıklılık” teması üzerine kurgulandı. Açılış toplantısının ardından üye belediyelerin imar, kentsel dönüşüm, deprem, emlak, etüt proje, fen işleri, harita, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, şehir planlama, kırsal planlama, yapı kontrol, altyapı, ulaşım, koruma ve kültürel miras, park ve bahçeler, akıllı şehir, coğrafi bilgi sistemleri vb. alanlarda faaliyet gösteren birimleri ile alt çalışma grupları halinde yıla yayılacak düzenli toplantılar yapılması planlandı.

Platformun açılış toplantısı 7 Mart 2022’de AFAD İyileştirme Şube Müdürü Selçuk Karadeniz, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Emin Yahya Menteşe, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kurucu Direktörü K. Gökhan Elgin, Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ezgi Orhan ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Seda Kundak ve Doç. Dr. Yılmaz Mahmutoğlu’nun kapsamlı sunuşlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dört alt gruptan oluşan MBB Şehir Planlama Platformu’nun ilk alt grup toplantısı, kentsel tasarım, park ve bahçeler ve peyzaj ile ilgili birimlerini çevrimiçi olarak bir araya getirerek 24 Mayıs 2022 tarihinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Mehmet Nazım Özer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ebru Firidin Özgür ve SO? Mimarlık kurucuları Oral Göktaş ile Sevince Bayrak tarafından yapılan seminerler ile başladı ve kentsel tasarımda dayanıklılık konulu çalıştaylar ile tamamlandı.

İmar, planlama, kentsel dönüşüm alanlarındaki MBB üyesi belediyelerin birim yöneticileri ve uzmanlarını bir araya getiren Şehir Planlama Platformu’nun ikinci alt grubu, yine bölgesel ölçekte 21 Haziran 2022 tarihinde çevirimiçi olarak çalışma alanlarındaki problemleri sorgulamak ve sorunlara birlikte çözüm bulmak amacıyla bir araya geldi. İki kısımdan oluşan toplantının ilk bölümünde İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ş. Şence Türk “Kentsel Dirençliliğin Sağlanmasında Kentsel Dönüşüm Yasasını Yeniden Düşünmek” başlıklı sunuşunda Türk kentsel dönüşüm politika ve yasalarındaki değişimler ile kentsel dönüşüm süreci ve yasa ilişkisine yönelik bazı bulguları paylaştı. Ardından Kent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sezen Tarakçı Marmara Belediyeler Birliği tarafından Lisansüstü Tez Destek Programı kapsamında desteklenmiş olan doktora tezinden üretilmiş Fikirtepe Örneği üzerinden kentsel dönüşüm ve arazi değer artışı çalışmasını katılımcılara aktardı. Toplantının ikinci bölümünde katılımcılarla birimlerin sorunları, çözüm önerileri, potansiyellerinin konuşulduğu ve ihtiyaç analizlerinin yapıldığı çalıştay düzenlendi.

2022 yılının ikinci yarısında ise platform alt grup toplantıları ulaşım, akıllı şehirler, coğrafi bilgi sistemleri, haritalama konuları ile ilgilenen birimlerin katılımıyla devam edecektir.

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >