05.10.2020

Mekânda Katılımcı Yöntemlerle Kamusal Alan Tasarımı Projesi Marmara Bölgesi Açık Çağrı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı, Japonya Bakanlar Kurulu’nun (The Japanese Cabinet Office, JCO) finansal desteği, SHIP’in teknik desteği ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliği ile kamusal alan tasarımında katılımcı modeller üzerine bir tasarım projesi yürütecektir.

Projenin temel amacı, kent içinde işlevini yitirmiş, atıl kalmış ve/veya hâlihazırda işler durumda olan bir kamusal alanın tanımlı bir parçasının katılımcı tasarım yöntemleri ve yenilikçi çözümler kullanılarak tasarlanması, sürdürülebilir bir model ile kente kazandırılmasıdır.

Proje için seçilecek bir belediye ortaklığında yürütülecek projenin Türkiye bağlamında örnek bir model teşkil etmesi hedeflenmektedir. Birinci aşaması 6 ay sürecek projenin öğrenme ve uygulama süreci, sonucu ve kazanımları UNDP, MBB ve proje ortağı olacak belediyenin iş birliğinde düzenli olarak raporlanarak ulusal ve uluslararası kanallarda duyurulacaktır. 

Ekte bulunan Açık Çağrı dosyasındaki koşulları sağlayan belediyelerin ekteki başvuru formunu doldurarak, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte 18 Ekim 2020 saat 20:00’ye kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Uygun koşulları sağlayan belediyeler ile yüz yüze görüşme yapılacak ve son karar bu görüşmeler sonunda verilecektir. 

Proje ve başvuru ile ilgili sorularınızı, elektronik posta ile [email protected] ve [email protected] e-posta adreslerine gönderiniz (Sorularınızı gönderirken lütfen her iki e-posta adresini de ekleyiniz).