02.12.2019

MBB’den Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine Destek

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Şehir Politikaları Merkezi bünyesinde MBB üyesi illerde faaliyet gösteren üniversitelerde lisansüstü öğrenim gören ve tez aşamasına geçen öğrenciler için destek programı oluşturmuştur. Destek programı MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmaktadır.

Altıncısı yapılacak destek programı ile ilgili temel bilgiler aşağıda yer almaktadır:1. Tez konusu Yerel YönetimŞehircilikMarmara Denizi veya Marmara Bölgesi ile ilgili olmalıdır.
2. Marmara Bölgesi'nde bulunan üniversitelerde tez çalışmalarını yürüten araştırmacıların başvuruları kabul edilecektir. 
3. 6 adet doktora ve 5 adet yüksek lisans tezi desteklenecektir.
4. Destek miktarı her bir doktora tezi için 15.000 ₺, her bir yüksek lisans tezi için 6.000 ₺ olarak belirlenmiştir.
5. Başvurular bilimseldestek.marmara.gov.tr adresinde yapılacaktır.
6. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir.
7. Başvuruların nihai değerlendirmesi MBB Encümeni tarafından yapılacaktır.
8. Sonuçlar www.marmara.gov.tr web sitesinden duyurulacaktır.
9. Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.
İrtibat:
Büşra Yılmaz | 02124021928 | [email protected]

* Başvurular sadece bilimseldestek.marmara.gov.tr adresinden alınacak olup e-posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

1/6