05.10.2020

Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Araştırma Projesi Devam Ediyor

Marmara Belediyeler Birliği Encümeni’nin 25 Şubat 2020 tarihli “İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Marmara Bölgesi ölçeğinde ulaşım ve lojistik odaklı bölge çalışmaları, politika önerileri ve eylem planları oluşturulması için çalışma yapılmasına” ilişkin kararı doğrultusunda Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Araştırma Projesi yürütülmektedir. 

Bölgelerarası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılması, dünya ile rekabet gücünün, yerel ile iş birliği kapasitesinin arttırılması, katma değeri yüksek yenilikçi bir üretim yapısının geliştirilmesi, iklim ve ekolojik hassasiyetlerin gözetilmesi hedeflerini önceleyen, eylem odaklı, esnek ve katılımcı stratejik belgelere gereksinim duyulmaktadır.

MSÇB Araştırma Projesi, stratejik çerçeve belgesi niteliğinde Türkiye’deki yürütülen ilk çalışmadır. Bu kapsamda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak; bölgesel kalkınma ajanslarınca hazırlanan ve birbiriyle yeterli derecede entegre olamayan bölge planlarının, üst kademe bölgesel ölçekte entegrasyonunu sağlayan bir çalışma sunmak amaçlanmıştır.

MSÇB Araştırma Projesi kapsamında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey 2 tanımı kapsamında 7’si büyükşehir belediyesi olmak üzere 14 il arasında iş birliği yapılmasını gerekli kılan çalışma yürütülmektedir. 

MSÇB Kapsamına Alınan  İBBS Düzey 2 Bölgeleri: 

  • TR10: İstanbul
  • TR21: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
  • TR22: Balıkesir, Çanakkale
  • TR41: Bursa, Eskişehir, Bilecik
  • TR42: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova

Bölge ve ülke için öncelikli olan konular (afet, ulaşım, lojistik, enerji, imalat ile nüfus dinamikleri ile yerleşme kademelenmesi) ve sektörel projeler belirlenecek, kısa vade mekânsal gelişme şemaları yapılacak ve böylece bölgede hazırlanacak alt ölçekli planlama çalışmalarına ve araştırmalara rehberlik sağlanacak bir belge üretilecektir. 

Bu stratejik çerçeve belgesinin oluşmasında, küresel ekonomi ve COVID-19, nüfus dinamikleri ve uluslararası göç, iklim değişikliği, doğal tehlikeler ve afet, bilgi ekonomisi ve teknolojik dönüşüm, ulaşım ve lojistik gibi alanlardaki küresel ve yerel eğilimler yönlendirici niteliktedir.

Belge, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İTÜNOVA TTO) ortak protokolü kapsamında hazırlanmıştır.

Bu çalışma ile sürdürülebilir bölgesel kalkınma sorunlarına yönelik geliştirilecek çözüm önerilerinin, 14 ilin bir araya getirilmesi ile tanımlanan süreç odaklı yeni bir metodolojik yaklaşım ile gerçekleştirilmesi, bölgesel ölçekte rasyonel bir mekânsal değerlendirme yapılması, bölgedeki paydaşların etkin katılımı ile bölgesel stratejiler ve eylem planına ilişkin kararların alınması hedeflenmiştir.

Detaylı Bilgi ve İletişim: [email protected]

Diğer İçerikler Duyuru

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!
#Kültür

(İKSV)’nin “Ortaklaşa Hibe Programı” için II. Açık Çağrı Dönemi Başladı!

04.04.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

WUF 12 Etkinlik Başvuruları Başladı

29.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek
#Kentleşme#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin 10. Edisyonunda En Yenilikçi Şehirlere 2 Milyon Avroya Kadar Ödül Verilecek

28.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

ICLEI, Üyelerini 11 Nisan’daki Kentsel Soğutma Web Semineri’ne Davet Ediyor

27.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü  Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek
#Kentleşme#Kültür

Vatandaş Katılımında En İyi Uygulamalar Ödülü Bilgilendirme Webinarı Düzenlenecek

26.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >
Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı
#ÇevreYönetimi

Sıfır Atık Yönetiminde Belediyelerin Karşılaştığı Zorluklar ve Çözüm Önerileri Raporu Yayınlandı

22.03.2024 Devamını Okuyun >