11.08.2022

Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı İçin Son Başvuru 24 Ağustos

Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğiyle 13, 14, 15 Eylül 2022 tarihlerinde Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı düzenlenecek. Eğitime katılmak için son başvuru tarihi 24 Ağustos.

Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve İstanbul Planlama Ajansı işbirliğiyle 13, 14, 15 Eylül 2022 tarihlerinde yerel yönetimlerin erken çocukluk dönemine (0-6 yaş) ilişkin hizmet ve uygulamalarında kapasite artırımını ve kentsel plan ve politikaların erken çocukluk dönemini gözetecek biçimde üretimini sağlamayı amaçlayan Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı düzenlenecek. Yerel yönetimler ve kentlerin erken çocukluk dönemi ile kurduğu güçlü ilişkiyi belirli tematik modüller üzerinden ele alacak olan eğitim programı, yerel yönetimlere ve karar vericilere rehberlik edecek olan teorik eğitimler, atölyeler ve bu alanda başarılı uygulamalarıyla öne çıkan belediyelerin iyi uygulamalarının paylaşımını içerecek. 

Eğitim programının ilk günü “Kentte Erken Çocukluk” konulu açılış konuşmaları ile başlayacak ve veriye dayalı çocukluk politikalarının teorik çerçeve ve atölye çalışmalarını içeren veri modülü ile devam edecek. İkinci gün, kent yaşamında çocuk ve bakım verenin hareketliliğine ve kentin oyun alanlarına yönelik uygulamaların irdelendiği teorik eğitim ve atölyeleri içerecek. Eğitimin son gününde ise eğitim ve atölyeler ile erken çocukluk döneminde aile ve bakım veren bireyleri destekleyecek uygulama ve stratejilere yoğunlaşılacak. 

Neden Erken Çocukluk?

İnsanın en hızlı büyüdüğü, öğrendiği ve yaşamının geri kalanını şekillendirme konusunda en yüksek paya sahip olan 0-6 yaş arasındaki sürece yönelik yapılan son araştırmalar, insan beyninin yüzde 85’inin yaşamının ilk 1000 günü içerisinde oluştuğunu ortaya koyarak erken çocukluk döneminin kritik önemini bir adım öteye taşıyor. Tüm duyu ve algılarıyla yaşamı keşfetmeye ve çevresine ilişkin her detayı öğrenmeye hazır doğan bebeklerin hayatlarının ilk iki üç yılı beyin hücreleri arasındaki bağlantıların en hızlı ve yoğun oluştuğu dönem olarak karşımıza çıkıyor. Çevresiyle kurduğu her etkileşim, bebeğin beynindeki bu bağlantıların oluşumuna katkı sunarken kullanılmayan bağlantılar zaman içerisinde yok oluyor. Söz konusu bağlantıların gücünü ve sağlıklı beyin gelişimini mümkün kılan etmenler içerisinde iletişim, oyun ve zengin ve sağlıklı uyaranlara sahip bir çevre öne çıkarken bu etmenlere sahip olmayan bir çevrede ve oyundan uzak büyüyen bebeklerin beyin gelişiminin duraksadığı görülmekte. Erken çocukluk dönemi olarak tabir edilen ve insanın yaşama başlangıç yaptığı bu kritik dönemin kapsamı, yalnızca bebeğin ihtiyaçlarını ve çevresiyle kurduğu ilişkiyi değil; aynı zamanda bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan ve yaşamı keşfettiği bu yolculukta en çok zaman geçirdiği rehberi olan bakım veren bireyin de ihtiyaçlarını içeren bir çerçeve çiziyor. 

Kentte Erken Çocukluk ve Yerel Yönetimler

Dünya kentlerinin nüfusları incelendiğinde şehirdeki nüfusun ortalama %25 – 40’ını çocukların oluşturduğu görülür. TÜİK 2021 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %26,9’unu çocukların oluşturduğu ve bu oranın AB ülkelerine göre oldukça yüksek bir oran olduğu sonucuna ulaşılmakta. Bu veriler, çocukların birer kent sakini olarak oldukça geniş bir kesimi teşkil ettiğini ve şehirlerin yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da yaşam alanı olduğunu ortaya koyar nitelikte. Bu gerçeklik, kentlerin çocukların yaşamı keşfettiği fiziksel ve sosyal mekânlar olduğunu tüm açıklığıyla göstermekle beraber kentlerin ve kent hizmetlerinin çocukların bedensel, psikolojik ve zihinsel gelişiminde sahip olduğu rolü gözler önüne seriyor.

Çocukların yaşama başlangıç yaptığı ve yaşamının geri kalanının temelini oluşturacak olan psikolojik, zihinsel ve bedensel yapılanmanın inşa edildiği ilk yılları destekleyecek politika ve uygulamaların üretiminde yerel yönetimlere oldukça büyük bir sorumluluk düşüyor. Çocuklar için dünyayı ve yaşamı keşfetmenin en başat aracı olan oyuna alan açan açık alanlar, sokaklar, parklar ve bahçelerin planlanması; içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullardan bağımsız olarak tüm çocuklara ve bakım verenlere eğitim ve öğrenme hizmetlerinin ulaştırılması gibi birçok uygulama, yerel yönetimlerin sorumluluk alanında yer alıyor. Yerel yönetimlerin, bebeklik döneminden başlayan ve tüm eşitsizlikleri bertaraf etmeyi hedefleyen bir yaklaşımla toplumun her kesimine sunulan kapsayıcı erken çocukluk politika, plan ve uygulamaları kısa vadede bireyleri ve aileleri; uzun vadede ise toplumsal kalkınmayı ve refahı sağlayacak bir güce sahip.

“Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı” ile yerel yönetimlerin ve karar vericilerin erken çocukluk dönemine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması ve erken çocukluk dönemini destekleyici uygulamaların başlangıcı için bir zemin ve diyalog ortamı inşa edilmesi hedefleniyor.  Eğitim boyunca yerel yönetimleri veriye dayalı politikalar üretmeye teşvik etmek, kentsel hareketlilik konusunda erken dönem çocukları ve bakım verenine yönelik uygulanabilir fikirleri paylaşmak, kentin oyun mekânları için toplumun tüm kesimlerini gözeten tasarım yaklaşımlarını aktarmak, bakım verene yönelik bilgi temelli uygulamalara destek olmak ve bu alanlarda ilgili tüm paydaşlarla birlikte hareket edecek ortak zemini mümkün kılmak üzere çalışmalar yürütülecek. 

Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programının Amaçları

Eğitim programının amaçları;

 • Yerel yönetimlerin erken çocukluk dönemi kapsamında çocuklara ve bakım verenlere sunduğu nitelikli hizmetlerin artmasını sağlamak,
 • Erken çocukluk dönemi için verilen hizmet ve yürütülen uygulamaların veriye dayalı yaklaşımlarla üretilmesini sağlayarak sunulan hizmetlerin etkililiğine katkıda bulunmak,
 • Yerel yönetimlerin kentte erken çocukluk dönemine yönelik veri, kentsel hareketlilik, oyun ve aile desteği konularında kapasitesini geliştirme, Türkiye ve dünyada yürütülen uygulamaların paylaşımı yoluyla iyi örneklerin uygulanma sahasını genişletmek,
 • Kentsel planlama ve yerel yönetim hizmetlerinin erken çocukluk döneminin gerekli kıldığı fiziksel ve sosyal hizmetleri gözetecek biçinde kurgulanmasına ön ayak olmak,
 • Erken çocukluk dönemine ilişkin çalışmalar yürütülen yerel yönetimler için paydaşlık ilişkileri ve işbirliklerinin oluşumu için uygun bir platform yaratmaktır.

Eğitim Programına ilişkin Detaylar

Kentte Erken Çocukluk Eğitim Programı, 13, 14, 15 Eylül 2022 tarihlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında IPA Kampüs’de gerçekleşecektir. Eğitime İstanbul dışından katılım sağlayacak olan katılımcılar için konaklama imkanı sağlanacaktır. Katılımcıların eğitimin tamamına katılım sağlaması beklenmektedir. Konaklama ve organizasyona ilişkin diğer detaylar başvuru sürecinin sonunda iletiliyor olacaktır.

Başvuru

Yüzyüze gerçekleşecek ve katılımcı kontenjanı sınırlı olan eğitime katılım başvurusunda bulunmak için bu linkte yer alan başvuru formunu doldurunuz. Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2022’dir.

 • Katılımcı kontenjanı sınırlıdır ve aynı belediyeden en fazla üç kişi katılabilecektir. 
 • Eğitimin bazı kısımlarında aynı belediyenin farklı birimlerinde çalışan katılımcıların bir arada çalışması gerekecektir. Bu yüzden, farklı birimlerde çalışan katılımcıları içeren belediye gruplarının başvuruları önceliklendirilecektir.
 • İstanbul dışından gelecek olan katılımcılar için konaklama imkanı sağlanacaktır. 
 • Konaklama ve organizasyona ilişkin diğer detaylar başvuru sürecinin sonunda iletiliyor olacaktır.
 • Eğitim dili İngilizce olan modüller için simultane çeviri hizmeti sağlanacaktır. 
 • Başvurular değerlendirildikten sonra katılım durumuna dair bilgilendirme 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Diğer İçerikler Duyuru

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde Üçüncü Kez Kıyılarda Buluşuyoruz

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!
#Kentleşme

Sokaklar Dönüşüyor Programı Prova ve Kalıcı Uygulama Modülleri İle Üçüncü Dönemine Başlıyor!

22.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı
#GöçveSosyalUyum

Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Raporu Yayınlandı

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

Dünyanın İlk Türetim Ekonomisi Konferansı: IPEC2024 Türkiye'de!

20.05.2024 Devamını Okuyun >
EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

15.05.2024 Devamını Okuyun >
EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

EU Sparks for Climate: Citizen Hackathon Championship TÜBİTAK Ev Sahipliğinde Gerçekleşecek

15.05.2024 Devamını Okuyun >
Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

14.05.2024 Devamını Okuyun >
Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

Siyasi Liderlikte Kadın Programı Başvuruları Başladı

14.05.2024 Devamını Okuyun >