17.01.2022

Kent-Kırsal Bağlantısı Üzerine Örnek Vaka Çağrısı İçin Başvurular Başladı

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı’nın (UN Habitat) kent ve kırsaldaki sürdürülebilir gelişmeleri birbirine entegre etmeyi amaçlayan örnek projelere yönelik çağrısına başvurular başladı. Türkiye’deki kamu kurumlarına da açık olan çağrıya son başvuru tarihi 31 Mart 2022.

Küresel ölçekteki büyük gelişmelerin kent ve kırsalı farklı oranlarda etkilemesi ve kaynakların çoğunlukla kentlerde toplanması, kent ve kırsal arasındaki farkı derinleştirmekte. Kentte kolaylıkla ulaşılabilen imkan ve hizmetlere kırsalda çok daha zorlu şartlarda ulaşılabildiği veya tamamen ulaşılamadığı bilinmekte. UN Habitat, artan bu kent-kırsal eşitsizliğine karşı önlem almak ve sürdürülebilir altyapıyı her iki bölge için de geçerli kılmak için yapılması gerekenleri ve uyulması gereken prensipleri Kent Kırsal Bağlantıları: Rehber İlkeler ve Eylem Çerçevesi (Urban Rural Linkages: Guiding Principles (URL-GP) and Framework for Action) adlı yayınıyla açıkladı.

UN Habitat, bu temel rehber ilkeler ve eylem çerçevesi kapsamında üçüncü kez  örnek vaka çağrısına çıktı. Çağrıyla bu ilke ve çerçevelerle ilişkili olarak kent ve kırsal bölgeler arasındaki bağlantıyı güçlendirerek bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedefleyen bitmiş, yapım aşamasında olan veya planlanan proje, müdahale ve strateji örnekleri toplanacak. Başvurusu yapılan projeler arasından seçilenler daha sonra UN-Habitat’ın web sitesinde, Urban Policy Platformu’nda ve Kent-Kırsal Bağlantıları web sitesinde sergilenecek; 2022 yılında yayınlanacak Entegre Bölgesel Kalkınmayı Geliştirmek için Kent - Kırsal Bağlantılarıyla İlgili İlham Veren Uygulamalar Derlemesi’nin (Compendium of Inspiring Practices of the Urban Rural Linkages to Advance Integrated Territorial Development) üçüncü baskısında yer alacak. Çağrıda kent - kırsal bağlantısı çerçevesinde COVID-19 pandemisiyle mücadeleyi konu alan projelerin önceliklendirileceği vurgulanmakta.

Çağrıya ilgi duyan belediyeler, buradan şablonu doldurarak başvurularını tamamlayabilir.

Kent Kırsal Bağlantıları: Rehber İlkeler ve Eylem Çerçevesi ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Derlemenin birinci baskısı: https://unhabitat.org/compendium-of-case-studies-for-the-implementation-of-the-urban-rural-linkages-guiding-principles)

Derlemenin ikinci baskısı:   https://urbanpolicyplatform.org/wp-content/uploads/2021/03/2ND-Compendium_13102021.pdf

Çağrıya yönelik sorularınızı [email protected] e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.