28.05.2021

Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri Anlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin değerlendirilmesi ve MBB üyesi belediyelerin bilgilendirilmesi amacıyla 25 Mayıs 2021 Salı günü “Kamuda Enerji Performansı Sözleşmeleri” başlıklı çevrimiçi bir seminer düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü Müdürü Adnan Bıyıklıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Performans Sözleşmeleri Grup Koordinatörü Oğuz Kürşat Kabakçı ve VENESCO Bina Enerji Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Arif Künar’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerin moderatörlüğünü MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman yürüttü.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman, etkinliğin açılışında yağtığı konuşmasında, belediyeleri yoğun enerji gündeminden haberdar etmek için bu semineri gerçekleştirdiklerini, kamu kurum ve kuruluşlarının enerji giderlerini azaltmak üzere imzalayacakları enerji performans sözleşmeleri yoluyla enerji verimliliği yatırımları yapmalarının önünün açıldığını söyledi.

Kamuda Büyük Enerji Tasarrufu Potansiyeli Var

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Enerji Performans Sözleşmeleri Grup Koordinatörü Oğuz Kürşat Kabakçı, “Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar”ı katılımcılara anlattı.  Kabakçı; “Enerji performansı sözleşmeleri aslında çok eski bir model. ABD’de 1970’lerden AB’de ise 1980’lerden bu yana uygulanmakta. Enerji performansı modeli kamu için önemlidir. 2010 yılından beri kamuda enerji etütleri yaptık ve büyük bir tasarruf potansiyeli olduğunu tespit ettik. Ardından bu kurumları izlemeye aldık. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi çok yavaş ilerliyor yüzde 10’ları geçmiyor. Finansman eksikliği ve teknik yetersizlik gibi bir çok gerekçe gördük. 2018 yılında enerji verimliliği kanununda uzun dönemli sözleşme yapamama sorununu ortadan kaldırdık. Kamu idarelerinin 15 yıla kadar sözleşme yapabilmelerini içeren madde eklendi. 2020 yılının 8. Ayında cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Geçtiğimiz Nisan ayında nihai mevzuat olarak Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayınlandı. Enerji performans sözleşmeleri enerji verimliliği kanununda tanımlandığı üzere uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmedir. Burada enerji performansı sözleşmesi ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayıp tasarrufların belli miktarını bu işi uygulayacak olan firmaya bırakıyorsunuz. Tasarruf belli bir süre boyunca yükleniciye veriliyor ve ardından idareye kalıyor. Bunun adı enerji performans sözleşmesi.”

Enerji Verimliliği Yatırımı En Kolay, En  Akılcı ve En Karlı Yatırım Olarak Karşımızda Duruyor

VENESCO Bina Enerji Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü Arif Künar; “Uluslararası  Yenilenebilir enerji Ajansı (IRENA) raporuna göre, 2050 yılına dek ortalama yeryüzü sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için yenilenebilir enerjinin kullanım alanlarını genişleterek nihai tüketimdeki payını yüzde 60’ın üstüne çıkarmak ve enerji verimliliğindeki iyileşme hızını geçmiş dönemdekinin iki katına ulaştırmak gerekiyor. Bu çerçevede enerji verimliiği yatırımı en kolay, en  akılcı ve en karlı yatırım olarak karşımızda duruyor çünkü en acil uygulamayı enerji verimliliği uygulamaları ile yapabiliyoruz. Yenilenebilir enerji uygulamalarına göre daha kısa vadeli ve kolay gerçekleştiriliyor. Bu nedenlerle enerji verimliliği dönüşümünü sağlamamız gerekiyor” dedi.

Belediyelerin Yükümlülükleri Var

Künar sözlerine şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu genelgesine göre 2023 yılına kadar kamu kurumlarının özellikle belediyelerin yükümlülükleri var. 2023 yılına kadar son 3 yılın ortalamasının yüzde 15’e kadar iyileştirilmesi ile ilgili bir görevleri var. Bunu yapmak için EPS’ye başlamaları, arkasından enerji yönetim sistemini kurup belgelemek ve bununla ilgili çalışmaları EPS süreci içerisinde bir yol haritası ile entegre ederek yapmaları önem arz ediyor. Kurumun içinde EPS sürecinin yürütülmesi ile ilgili bir enerji yönetim birimi kurulmalı ve bu şekilde EPS altyapısı kurulmuş olacaktır.

Enerji Tasarruf Eylem Planı ile Ciddi Tasarruflar Elde Ediliyor

Künar: “Türkiyedeki Enerji Tasarruf Eylem Planı’nın bugüne kadar bir kısmı uygulandı ve ciddi tasarruflar elde edildi ama halen yapılması gereken çok ciddi yatırımlar var. Tüm bunların soncunda ülkemiz 2030’lu yıllarda 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf elde etmiş olacak. Bunun için kamunun bir an önce EPS sürecini başlatması, kendi içinde altyapısını ve hazırlıklarını yapması çok önemli” dedi.  

İBB Mevzuat Çıkmadan Çok Önce EPS Tecrübesi Edindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürü Adnan Bıyıklıoğlu mevzuat öncesi Hasan Doğan Spor Kompleksinde bir deneme mahiyetinde gerçekleştirilen EPS uygulamasından söz etti.

Adnan Bıyıklıoğlu, “bu EPS denemesi 2018 yılında tecrübe edinmek için yapılan bir girişimdi. Mevzuat henüz çıkmamıştı ve mevcut mevzuatlarla çelişen bir çok yönü var. Bunu bize bir tecrübe olsun diye yaptık. Bu aslında bir EPS simülasyonuydu. Yalnızca spor sahasındaki aydınlatmaları baz aldığımız bir çalışmaydı. Bir EPS anlaşmasınıın uygulanabilirliği 3 parametreye dayanır: bunlar işletme süresi, yatırım bütçesi ve tasarruf potansiyeli. Hasan Doğan Spor Kompleksinde 2018 yılında yapılan bu çalışmada yıllık 1750 saat çalışma süresi hesap edilmişti. Yatırım bütçesinde altyapı uygunluğunun modernizasyona ne derece uygun olduğu gibi konulara bakıldı. Güç, ekipman ve cihaz yoğunluğuna bakıldı. Tasarruf potansiyelinde bina yaşına baktık ve 10 yıl üzeri tesiste çok büyük tasarruf potansiyeli vardı. Yaplan tüm ölçümler sonucunda burada yıllık 29.880 kWh tasarruf elde etmeyi planladık. Ancak gerçekleşen tarafta ise tüketim 23.946 kWh tekabül etti. Burada yıllık 79 bin kWh lık bir tasarruf elde etmiş olduk” dedi.     

İBB 21 Tesisi için EPS İhalelerine Hazırlığını Yapıyor

Bıyıklıoğlı, “Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin metrekarenin üzerinde 21 tesisimizin enerji etütlerini gerçekleştirdik, verimlilik artırıcı projelerini belirledik, bu etütlerin güncellemesini yaparak da mevcut EPS ihalelerine hazırlığımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diğer İçerikler Haberler