12.05.2022

Altın Karınca Ödülleri 2022 İçin Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Marmara Belediyeler Birliğinin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş iyi uygulamaları ödüllendirdiği Altın Karınca Ödülleri'ne başvurular, 15 Ağustos 2022 Pazar günü saat 23:59’a kadar yapılabilecektir.

Altın Karınca, Marmara Belediyeler Birliğinin üye belediyeleri tarafından gerçekleştirilmiş olan iyi uygulamaları ödüllendirdiği bir sistemdir. Altın Karınca’nın amacı, iyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamaktadır. Altın Karınca ile belediyeler değil, belediyelerin gerçekleştirdiği projeler ödüllendirilmektedir.

Altın Karınca’ya, Marmara Belediyeler Birliğine üye olan belediyeler başvurabilir. Üye belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, ancak bağlı bulundukları belediye aracılığıyla başvuru yapabilirler.

KATEGORİLER

Altın Karınca kapsamında başvurusu alınan her proje, “İdari Kategoriler” ve “Proje Kategorileri” olmak üzere iki ana kategori altında tanımlanır.

İdari Kategoriler

Altın Karınca kapsamında değerlendirilen idari kategoriler aşağıdaki gibidir:

A Kategorisi: Nüfusu 15.000’e kadar olan ilçe ve belde belediyeleri

B Kategorisi: Nüfusu 15.001 – 100.000 arasında olan ilçe ve belde belediyeleri

C Kategorisi: Nüfusu 100.001’in üzerinde olan ilçe belediyeleri

D Kategorisi: İl belediyeleri

E Kategorisi: Büyükşehir belediyeleri

Proje Kategorileri

Altın Karınca kapsamında değerlendirilen proje kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Yönetişim ve Katılımcılık
 • Kentsel Planlama ve Altyapı
 • İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi
 • Kentsel Tasarım ve Mimari
 • Kültür ve Sanat
 • Sosyal Hizmetler
 • Yerel Kalkınma
 • Ulaşım ve Hareketlilik
 • Akıllı Şehir Uygulamaları
 • Afet Yönetimi

Başvuru Şartları

 • Altın Karınca Ödülleri'ne Marmara Belediyeler Birliğine üye belediyeler başvurabilir.
 • Projeler 1 Ocak 2020 veya sonrasında tamamlanmış olmalıdır. Proje bitiş tarihi bu tarihten önce olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Projelerin en az bir etabının tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak bütün etapları tamamlanmış projelerin daha avantajlı konumda olabileceği unutulmamalıdır.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülü almış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Daha önceki yıllarda Altın Karınca Ödülleri'ne başvurmuş ancak ödül almamış projeler diğer şartları sağladıkları takdirde Altın Karınca Ödülleri 2022'ye başvurabilirler.

Nasıl Başvuru Yapılır?

 • Tüm başvurular www.altinkarinca.com.tr internet sitesi üzerinden online olarak alınır.
 • Siteye, belediye adına proje yüklemekle sorumlu kişi “Yükleyen Kişi” olarak anılacaktır. İlgili internet sitesinde “Yükleyen Kişi Başvurusu Yap” butonuna tıklandığında internet sitesi başvuranları yönlendirecektir.
 • Yarışmaya katılacak her belediye en az 1, en fazla 10 yükleyen kişi atayabilir.
 • Başvuruda bulunan belediyeler, her bir proje kategorisinde en fazla 2 proje ile yarışmaya başvurabilir. Başvurulacak projeler konusunda belediyeler kendi içlerinde önceliği belirlemelidir.
 • Üye belediyelere bağlı kuruluşlar ve iştirakler, ancak bağlı bulundukları belediye adıyla başvuru yapabilir ve ilgili belediyenin kontenjanını kullanır.

Başvuru Dosyaları Nelerdir?

 • Projeyi anlatan sesli bir videonun hazırlanıp gönderilmesi zorunludur. Video, değerlendirme aşamasında en önemli başvuru materyallerden biri olarak kabul edilecektir.
 • Video süresi en fazla 3 dakika olmalıdır.
 • Bu videoda, projeye dair temel bilgiler; belediyenin adı, projenin adı, projenin başlama tarihi, projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarihi belirtilmelidir.

Ardından, projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları, projenin amacı ve önemi, projenin bölgeye, şehire ve belediyeciliğe katkısı ve başka yerlerde uygulanabilirliği, projenin sürdürülebilir bir proje olup olmadığı, projenin özgünlüğü, projenin neden ödüllendirilmesi gerektiği aktarılmalıdır. Hazırlanacak videoda, yukarıda bahsedilen mecbur bilgilerin dışında uygun görülen diğer hususlardan bahsedilebilir.

 • Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış bir çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma (Videonun algılanmasında olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Video çalışmasının amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
 • Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
 • Video, sıkıştırılmamış mov veya mp4 formatında veya sıkıştırma kullanılacaksa da güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac olarak seçilmelidir.
 • Videodaki görüntü en az 1280 × 720 px boyutunda, 25 fps frekansında ve 2000 kbps çözünürlüğünde (bitrate) olmalıdır. Videodaki ses en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo özelliklerinde olmalıdır.
 • Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir. İçeriğin algılanmasına engel olabilecek konular değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılan belediye, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyallere başvuru sırasında ayrıca yer verebilir. Dijital olmayan ve sisteme yüklenemeyecek nitelikteki materyaller başvuru aşamasında kabul edilmeyecektir.
 • Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart) formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.
 • Başvurusu yapılan projeye dair en az 7, en fazla 20 adet yüksek çözünürlüklü fotoğraf eklenmelidir.
 • Başvuru yapan proje ekipleri, süreçle ilgili sorularını sadece Başvuru Rehberi'nde belirtilen Altın Karınca Ödülleri iletişim ekibine iletmelidir.
 • Proje başvurularının kabulü 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir.
 • Başvuru Rehberinin dijital (.pdf) formatı www.altinkarinca.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.

Değerlendirme

Projeler, MBB’nin belirlediği bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri üyeleri, belediyecilik ve şehircilik alanlarında teorik ve pratik uzmanlığı bulunan akademisyenler, bürokratlar ve uygulamacılardan oluşur.

Jüri, projeleri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 • Projenin Şehir ve Belediye Gelişimine Katkısı
 • Projenin Özgünlüğü ve Getirdiği Yenilikler
 • Projenin Diğer Belediyelerde/Şehirlerde Uygulanabilirliği
 • Projenin Hazırlık, Finansman ve Uygulama Sürecinde Kişi ve Kurumlardan Alınan Katkılar
 • Projenin Sürdürülebilirliği
 • Projenin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sonuçların Duyurulması ve Ödüllendirme

Sonuçlar, 2022’nin son çeyreği içerisinde, İstanbul’da yapılacak bir ödül töreniyle kamuoyuna ilan edilecektir. Ödül töreni tarihi www.altinkarinca.com.tr üzerinden duyurulacaktır. MBB, ödüllendirme süreci ile ilgili herhangi bir hususu, sonuçların duyurulma ve ödüllerin verilme tarihini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Not: Sürecin objektif olarak yürütülmesi için MBB Altın Karınca ödüllendirme sürecine özgü olmak üzere herhangi bir sponsorluk ve maddi desteği kabul etmeyecektir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Bu yıl Altın Karınca Ödülleri Değerlendirme Kriterleri arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özel bir yer tutuyor. Başvuru sürecinde başvuranların projeleri ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında kuracakları ilgi ve ilişkiler, değerlendirme sürecinde puan kazandıracaktır.

2015 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından, 2030 yılı sonuna kadar ulaşılmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kabul edilmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında 17 ana amaç ve bu amaçların altında da gerçekleştirilmesi gereken 169 hedef bulunmaktadır. “Aksiyon On Yılı” olarak tanımlanan 2030’a kadar olan süreçte bu hedeflerin hepsi gerçekleştirilerek aşırı yoksulluğun sona erdirilmesi, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele edilmesi ve iklim değişikliğinin ve etkilerinin düzeltilmesinin mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

Bu minvalde “Aksiyon On Yılı”nda yerelde gerçekleştirilecek projelerin küresel ortak amaçlara hizmet etmesi ve SKA’lar ile uyum içerisinde olması hem bölgesel, hem ülkesel, hem de küresel ölçekte büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple, Altın Karınca Ödülleri kapsamında başvuru yapılacak projelerin amaç ve çıktılarının SKA’lar kapsamındaki ilişkisini tanımlamak, küresel gündem ve ortak hedeflere ulaşma sürecinde yerelde yapılan çalışmaları izlemek ve geliştirmek açısından önemli bir adım olacaktır.

Bir proje tek bir amaca hizmet ediyor olabileceği gibi birden fazla amaç ile de ilişkili olabilir. Bu nedenle tüm SKA ve bağlı hedeflerin okunarak benimsenmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 17 SKA ve 169 alt hedefin incelenmesi tavsiye edilir. Projeler birden fazla amaç ve hedefle ilişkili olabilir ancak en çok ilgisi olduğu düşünülen 3 amaç ile ilişki kurulması gerekmektedir.

Altın Karınca Başvuru Rehberi

Başvuru v detaylı bilgi için: altinkarinca.com.tr

Diğer İçerikler Duyuru

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >