02.10.2015

Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi…

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilecek olan Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi, 8-9 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Zirvenin yerel yönetim ayağını ise 6’sı büyükşehir olmak üzere toplam 177 il ve ilçe belediyesinin üye olduğu Marmara Belediyeler Birliği yürütecek. “İnovasyon, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm”, “Sürdürülebilir Belediyeler”, “Sürdürülebilir Binalar: Yeşil Hastaneler, Tesisler, Oteller ve Konutlar” gibi başlıkların tartışılacağı zirve iş dünyası ile yerel yönetimleri ortak sorunların çözümü ve çözüm önerileri kapsamında bir araya getirecek olması bakımından da büyük önem taşıyor.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile Sürdürülebilirlik Akademisi, “Değişimin Yeni Paradigmaları” temasıyla Yeşil İş 2015: Sürdürülebilir İş Zirvesi düzenliyor.

İstanbul Park Bosphorus Hotel’de 8 - 9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvenin çözüm ortakları arasında Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bulunuyor.

Zirvede döngüsel ekonomi, enerji ve enerji yönetim sistemleri, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm, sürdürülebilir ürünler ve sürdürülebilir binalar gibi önemli konular ilk kez tüm tarafların da katılımıyla bütünsel olarak tartışılacak.


İlgili alanlarda dünyanın önde gelen liderlerini İstanbul’da buluşturacak olan zirvenin oturum başlıklarını; “Döngüsel Ekonomi”, “Enerji ve Enerji Yönetim Sistemleri”, “İnovasyon, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm”, “KOBİ’lerde Dönüşüm”, “Performans Kriterleri”, “Sürdürülebilir Ürünler ve Geleceğin Malzemeleri”, “Sürdürülebilir Belediyeler” ile “Sürdürülebilir Binalar: Yeşil Hastaneler, Tesisler, Oteller ve Konutlar” oluşturacak.

MBB’nin desteğiyle gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Belediyeler Kulvarı’nda konuşulacak konular şu şekilde:

-Sürdürülebilir Belediyeler İçin Dijital Dönüşüm

-Belediyelerde Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları

-Belediyelerde Döngüsel Ekonomi Yaklaşımları ve Atık Yönetimi Uygulamaları

-Sürdürülebilir Belediyeler İçin Finansman Modelleri

-Sürdürülebilir Kentlerde Ulaşım

-Sürdürülebilir Belediyelerde Yeşil Binalar

*Marmara Belediyeler Birliği üye belediyeleri çalışanlarına katılım ücretsizdir. Kontenjan sınırlıdır. 

Kayıt ve irtibat için: Hülya Çetinkaya
                                   [email protected]
                                   0212 274 25 16

1/6