09.09.2020

Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giriş Online Eğitimi Kayıtları Başladı

Marmara Belediyeler Birliğinin üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS), “Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giriş” başlıklı Türkçe online eğitimi için kayıtlar başladı.

NALAS tarafından düzenlenecek “Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giriş” online eğitimi 2 Kasım 2020 tarihinde başlayarak 5 hafta sürecek.

Türkçe olarak sunulacak eğitime katılım MBB üye belediyeleri çalışanlarına ücretsizdir.

Eğitim 4 modül şeklinde düzenlenecek olup modüllerin isimleri aşağıdaki gibidir:
- Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet
- Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme
- Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesinde Yerel Yönetim Birliklerinin Rolü
- Yerel Düzeyde Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesinde İyi Uygulamalar

Eğitimde; videolar, makaleler, örnek olay incelemeleri, sınavlar, ödev, tartışma, forum gibi modern online öğrenme araçları kullanılacaktır. Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Son kayıt tarihi: 21 Ekim 2020   
Kurs tarihleri: 2 Kasım-6 Aralık 2020
Eğitim dili: Türkçe
Kayıt: https://forms.gle/uf1ZUPAfXyyuQ4eJA
İletişim: Merve Ağca | Uluslararası İşbirliği Uzmanı
[email protected]
 0212 402 19 30