28.12.2022

Yerelde İklim Değişikliği 101 Eğitim Programı Düzenlenecek

Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi (YYA), Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Merkezi (SİM) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliği ile 11-12 Ocak 2023 tarihlerinde MBB üye belediyelerine yönelik  çevrimiçi “Yerelde İklim Değişikliği 101” Eğitim Programı düzenlenecek.

İklim değişikliğine ilişkin faaliyet ve uygulamaların etkililiğinin sağlanması, küreselden yerel düzeye farklı ölçeklerde iklim politikalarının üretimi ile mümkün. Türkiye’de yerel iklim politikalarının seyri incelendiğinde Paris İklim Anlaşması’nın imzalandığı 2015 yılı ve anlaşmanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiği 2021 yılının yerel iklim politikalarının gelişimi konusunda önemli kırılma noktaları olduğu söylenebilir. Türkiye’nin ulusal olarak 2053 yılında karbon nötr olma hedefini ilan etmesinin ardından 2022 yılı içerisinde sonlandırılacak biçimde (Nationally Determined Contribution) NDC güncelleme çalışmalarının başlaması ise iklim değişikliği konusunu, ilk gelişmelerin ardından bir daha yerel yönetimlerin gündemine taşıyan önemli bir aşama oldu. Söz konusu gelişmeler ile yerel yönetimler, iklim değişikliği karşısında yerel düzeyde mücadelenin başlamasını sağlayacak uygulamalar ve hizmetleri yapılandırmaya; bu yönde politikalar üretmeye başladı. Yerel yönetimler tarafından atılmış adımların başında sera gazı envanterinin hazırlanması, iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinin yürütülmesi ve en önemlisi yerelde iklim eylem planları hazırlanması ve uygulanması yer almakta.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı, sera gazı azaltımı ve iklim değişikliğine uyum kapsamında Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Azaltım, Uyum Eylem Planları ve Entegre Eylem Planları olmak üzere farklı şekillerde hazırlanıyor. Sera gazı envanterinin hesaplanmasında ise veri toplanması oldukça önemli olup yapılan hesaplamalara göre planların hedefleri belirleniyor. Eylem planı kapsamında yer alan bir diğer husus ise iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili olan ulaşım, arazi kullanımı, yapılı çevre gibi alanlarda gerçekleştirilen etki analizleri olarak karşımıza çıkıyor. Her bir aşaması veri üretimi ve veriye dayalı stratejilerin belirlenmesini temel alan bu süreç, yerel yönetimlerin iklim değişikliği alanında yürüttüğü çalışmalarda farklı birimlerin eş zamanlı ve koordineli biçimde çalışmasının önemini açıkça ortaya koyuyor.

MBB iklim değişikliği konusunda çalışmalar yapmaya başlamış ve üye belediyeleri bünyesinde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) veri seti oluşturmuştur. Bu kapsamda Marmara bölgesinde yer alan büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri tarafından toplamda 121 belediyeye ait veri girişi yapılmıştır. Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) veri seti oluşturulurken “İl Adı, Belediye Adı, Sera Gazı Envanteri var mı?, İklim Değişikliği Azaltım Eylem Planı var mı?, İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı var mı?” soruları sorulmuştur.

Belediyelerin farklı birimleri arasındaki bilgi paylaşımını ve veri entegrasyonunu içeren bütüncül çalışma pratiklerini gerekli kılan Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmalarına katkı sağlamak ve bu alandaki çalışmalarıyla öne çıkan belediyelerin deneyim paylaşımları aracılığıyla bir deneyim ekosistemi oluşturma amacıyla oluşturulan eğitim programı,  belediyelerin Strateji Geliştirme, Çevre Koruma ve Kontrol, İklim Değişikliği, Sıfır Atık, Fen İşleri, Ulaşım, İmar, Plan ve Proje Müdürlükleri gibi farklı birimlerinin katılımına açık. Yerelde İklim Değişikliği Eğitim Programı, dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim krizi meselesine yerel yönetimler penceresinden bakan, ulusal ve yerel politikalara etkin katkı sağlama doğrultusunda yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması motivasyonu ile planlandı.

Yerelde iklim değişikliğine giriş niteliği taşıyacak ve iki gün sürecek eğitim programının ilk gününde, TÜBİTAK MAM tarafından iklim değişikliği ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planına dair genel bir giriş yapılacak, belediye deneyim paylaşımlarıyla eylem planı süreci uygulayıcıları tarafından katılımcılara aktarılacak. Eğitimin ikinci gününde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı için veri ve veriye dayalı strateji üretme üzerine odaklanacak ve teorik sunumları bu alanda çalışan uluslararası ağların ve geliştirdikleri araçların sunumu ile belediye deneyim paylaşımları izleyecek.

Eğitim programına katılım sağlayacak ilgililer, buradan başvuru formunu doldurabilir.

Kapak görseli: Milada Vigerova

Diğer İçerikler Duyuru

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi
#MarmaraDenizi#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Marmara Denizi Masası İle Kamu, Özel Sektör, Akademi ve Sivil Toplum Temsilcileri Bir Araya Geldi

07.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şangay Ödülleri İçin Başvurular Başladı

05.06.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
 “Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

“Marmara Denizi Masası” Kuruluyor

31.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek
#ÇevreYönetimi

Lisansüstü Çalışmalar Odağında Marmara Denizi Webinarı Düzenlenecek

29.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı
#YerelKalkınma

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi İkinci Teklif Çağrısı Başvuruları Başladı

27.05.2024 Devamını Okuyun >