03.10.2017

Yerel Yönetimler Kitap Fuarı Düzenleniyor

Türkiye’nin büyük bir çeşitlilik gösteren somut ve somut olmayan kültürel mirasının bütünüyle korunmasının, bilinmesinin, yorumlanabilmesinin sağlanması ve bu kaynaklara erişimin güçlendirilmesi amacıyla Marmara Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı’nı 15 - 17 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenleyecektir.

Kültürün temel taşıyıcısı kitaptır. Kültürel hayatın zenginleşmesi kitabın bin yıllardır süren saygınlığını korumamıza ve onu daha saygın bir noktaya taşımamıza bağlıdır. Sanat ve kültür ilişkisinin kurulduğu bir yerel kültür yönetimi modelinin benimsenmesi noktasında yerel yönetimlerin yayıncılığa, kültür, sanat, edebiyat etkinliklerine verdiği önem ve bu yöndeki çalışmaları gün geçtikçe artmaktadır. Her belediye, kentinin tarihine, yerel değerlerine, lezzetlerine, bitkilerine ve tarihi yapılarına ilişkin bilgileri kitaplaştırmaktadır. Marmara Bölgesinde bulunan 187 üye belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği, bu çerçevede gittikçe yaygınlaşan yayınları ile ülke kültürüne önemli katkılar sağlayan yerel yönetimlerin yayın ve faaliyetlerinin ilgilileri ile buluşturulması önem arz etmektedir.

Okuru hem yazarıyla hem de yayıncısıyla buluşturacak olan fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek amacıyla da düzenlenen bu fuar; yerel yönetimlerin özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapabilecekleri zemini güçlendirmeyi hedeflemektedir.