11.04.2017

Yerel Yönetim Akademisi’nin Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Marmara Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin arttırılması ve yerel yönetim personelinin disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitilerek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedefiyle bünyesinde kurduğu Yerel Yönetim Akademisi, yeni dönem eğitim programına başlıyor. 27 Kasım – 19 Aralık 2015 tarihleri arasında dört hafta sürecek olan 64 saatlik sertifikalı program için kayıtlar başladı. Son kayıt tarihi 20 Kasım.

Yerel halka hizmet sunmakla yükümlü olan yerel yönetim birimlerinin  üstlendikleri hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri, sahip oldukları kaynakların nitelik ve niceliği ile doğrudan ilişkilidir. Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi, belediyelerin en önemli kaynağı olan insan kaynağının eğitimi ve gelişimini temel amaç edinmiştir. MBB, Yerel Yönetim Akademisi sayesinde alanında yetkin akademisyen ve eğitimcilerle işbirliği içinde belediye meclis üyeleri ile yönetici ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı, vizyonlarını ve kişisel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Program çerçevesinde, Türkiye’nin ve belediyelerin yönetim yapısı, belediyeleri ilgilendiren mevzuat, kent ve belediye yönetimine ilişkin güncel konulara ilişkin eğitimler ile belediye yönetici ve çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik kişisel gelişim eğitimlerine yer verilecektir.  Akademi, Yrd. Doç.Dr. Ülkü Arıkboğa'nın program danışmanlığında yürütülmektedir.

27 Kasım - 19 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 64 saatlik eğitim Cuma ve Cumartesi günleri Birliğin Eminönü hizmet binasında yer alan Osman Nuri Ergin Eğitim Salonu’nda gerçekleşecektir.