27.12.2022

Yerel Deney Partnerliği Çağrısı

Energy Cities, ICLEI, ALDA gibi yerel yönetimler ve kentleşme alanında önde gelen birçok uluslararası kurum, akademi ve STK partnerliğinde kurulmuş bir yapı olan Shared Green Deal tarafından açılan “Yerel Deney Partnerliği Çağrısı” ile Yeşil Mutabakat kapsamında yer alan 6 ana politika alanında çalışma yürüten kurum ve kuruluşlara 22.000 Avro’ya kadar finansal destek verilecek. Çağrı için son başvuru tarihi ise 31 Ocak.

Yerel ve bölgesel düzeyde Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında belirlenmiş olan temel politika alanlarında yürütülecek proje ve uygulamalara sosyal ve beşeri bilimlerin sağladığı araçlar ile etkili biçimde destek sunmak amacıyla kurulmuş olan Shared Green Deal (Paylaşımlı Yeşil Mutabakat) tarafından “Yerel Deney Partnerliği” çağrısı açıldı.

Shared Green Deal (Paylaşımlı Yeşil Mutabakat)

Shared Green Deal projesinin amacı, sosyal ve beşerî bilimlerin sağladığı araçları etkin kullanmak suretiyle yerel ve bölgesel düzeyde Yeşil Mutabakat tarafından belirlenmiş temel politika alanlarında yürütülen ortak eylemleri desteklemek ve teşvik etmektir. Proje, yeşil geçiş konusunda mikro seviye olarak ifade edilen bireysel deneyimleri ve makro seviye olarak ifade edilen toplumsal deneyimleri analiz ederek “orta seviye” olarak tanımlanan ve söz konusu iki seviye arasında bir köprü kuracak olan yenilikçi uygulamalara odaklanıyor. İki seviye arasındaki bu köprüyü inşa etmeyi sağlayacak çalışmalar ve değişim odaklı yaklaşımlar ile Avrupa çapında davranışsal, sosyal ve kültürel bir dönüşümün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakatının davranışsal, sosyal ve kültürel boyutlarına odaklanan sosyal deneyler aracılığıyla belirli politika alanlarında eylemlerin başlamasını sağlamak amacıyla yerel paydaşları ve yurttaşların katılımını mümkün kılacak katılımcı stratejiler uygulamaya konulacak. Bu sosyal deneyler, yukarıda bahsedilen bireysel ve kolektif düzeylerde araştırma verilerini toplarken Yeşil Mutabakat tarafından sunulan politika alanlarındaki değişim süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Çağrı kapsamında yerel ortak olarak seçilen kurum ve kuruluşlar finansal destek almaya hak kazanırken aynı zamanda yerel uygulamaları güçlendirmek ve yerel kurumlar ile işbirlikleri oluşturma konusunda desteklenecek ve Yeşil Mutabakat öncelikleri kapsamında Avrupa Birliği düzeyindeki politika gündemlerinden yararlanma ve özel bir konsorsiyumun parçası olma hakkına sahip olacaktır.

Bu proje ile 2023 ilkbahar/yaz döneminden itibaren yerel ve bölgesel düzeyde kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların Yeşil Mutabakat politika alanlarında yürütülecek olan her bir yerel sosyal deneyi için bir yıl boyunca  22.000 Avro’ya kadar finansal destek sağlanacak. Çağrı, aşağıdaki altı temaya odaklanacak. Temalar için belirli bir çerçeve çizilmiş olmakla beraber her bir tema kapsamında dört farklı kurum veya kuruluşa fon desteği sağlanacak.

  • Temiz Enerji (Clean Energy)
  • Döngüsel Ekonomi (Circular Economy)
  • Verimli Yenilemeler (Efficient Renovations)
  • Sürdürülebilir Hareketlilik (Sustainable Mobility)
  • Sürdürülebilir Gıda (Sustainable Food)
  • Biyoçeşitliliğin Korunması (Preserving Biodiversity)

Yerel Deney Partnerliği Çağrısı kapsamında finansal desteğin yanı sıra tüm temaları kapsayan toplantılar, eğitim ve ziyaretler gibi ortak taahhütler bulunmakta. Avrupa Birliği veya Ufuk 2020 ülkelerinde bulunmak, finansal desteği almaya hak kazanmak için gerekli koşullar arasında yer alıyor.  Bu doğrultuda, Türkiye’deki belediyeler, belediye iştirak şirketleri ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar çağrıya başvurabilecek olup başvuru için son tarih 31 Ocak 2023’tür.

Çağrı ve başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Kapak görseli: Rose Erkul

Diğer İçerikler Duyuru

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı
#Kültür#YerelKalkınma

Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

19.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!
#Kentleşme#ÇevreYönetimi

Teoriden Pratiğe, Sokaklar Dönüşüyor!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı
#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Türkiye Sürdürülebilir Binalar Ağı Kopenhag Çalışma Ziyareti Başvurulara Açıldı

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!
#Kentleşme

EIT Kentsel Hareketlilik (Urban Mobility): Vatandaşlar Hareket Halinde (Citizens on the Move) Eğitim Programı 2. Dönem Başvuruları Başladı!

11.07.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor
#Kentleşme

Smart City Expo World Congress 2024 Open Innovation Challenge için Türkiye’den Belediyelerin Başvuruları Bekleniyor

25.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >
Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı
#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Uluslararası Yaşanabilir Topluluklar SKA Ödülleri Başvurulara Açıldı

11.06.2024 Devamını Okuyun >