21.10.2020

Yaşanabilir Şehirler Online Forumu

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, “COVID-19 Sonrası Şehirler” temasıyla 27 Ekim Salı günü saat 11:00-12:30 arasında Yaşanabilir Şehirler Online Forumu düzenleyecektir.

2013 yılından bu yana her yıl Ekim/Kasım aylarında düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nun hedefi; WRI Türkiye'nin çalışma alanına giren konularda dünyadaki ve ülkemizdeki son gelişmeleri, iyi uygulamaları ve çıkarılan dersleri aktararak başta yerel yönetimlerden gelen katılımcılarla bu çalışmaları paylaşmaktır.

Moderatör
- Dr. Güneş Cansız - Direktör, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Konuşmacılar
- Nuri Özbağdatlı - İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye
- Dr. Oğuz Can - Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Pınar Çağlın - Şehir Plancısı, UN-Habitat
- Utku Cihan - Ulaşım Daire Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Katılmak için kayıt yaptırmanın zorunluğu olduğu etkinliğe buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.