11.04.2017

Varlık Yönetimi Projesi Belgrad’da Tanıtıldı

Marmara Belediyeler Birliği’nin üyesi olduğu Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Varlık Yönetimi Projesi için toplandı. Toplantı kapsamında “Varlık Yönetimi İş Planlama Modeli” çalışmaları yapıldı.

 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen toplantıya kamu hizmet şirketlerinden, yerel yönetimlerden ve yerel yönetim birliklerinden yaklaşık 50 temsilci katıldı. Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Eğitim Müdürü Yusuf Kara, Uluslararası İşbirliği Koordinatörü Mustafa Özkul, Hukuk İşleri Koordinatörü Gamze Güler Demirel ve Uluslararası İşbirliği Uzmanı Serap Merve Sungur tarafından temsil edildi. Varlık Yönetimi Projesi’yle elde edilen sonuçlar ve kazanılan deneyimler aktarıldı.

 NALAS e-akademi kapsamında geliştirilen “Su Sektöründe Varlık Yönetimine Giriş” isimli Varlık Yönetimi E-öğrenme kursu,  Varlık Yönetimi İş Planlama Modeli ve pilot belediyelerde ve kamu hizmeti şirketlerinde Varlık Yönetimi İş Planlama Modeli'nden elde edilen sonuçlar sunuldu.

 NALAS Bilgi Yöneticisi Jelena Janevska, NALAS E-Akademi'nin ayrılmaz bir parçası olarak online kursun; belediyelerden ve kamu hizmeti şirketlerinden karar vericilerin yüksek kaliteli su hizmetleri sağlanmasında Varlık Yönetiminin önemi konusundaki farkındalığını artıracağını ifade etti. Ayrıca, geliştirilen iş planlama modeliyle kapsamlı bir şekilde, Varlık Yönetimi sürecindeki gerekli bilgilerin, Güney-Doğu Avrupa (GDA) bölgesinde su hizmetlerinden sorumlu olan tüm çalışanların kullanımına hazır hale getirilebileceğini sözlerine ekledi. Modeli geliştiren proje danışmanı Petros Kolovopoulos ise modelin bir karar destek aracı olduğunu, ne yapılacağını söylemediğini, fakat göz önüne alınabilecek senaryoları her birinin muhtemel etkileri ile birlikte verdiğini söyledi. 

 Bu modeli; Banja Luka (Bosna Hersek), Subotica (Sırbistan), Probistip (Makedonya), Niksic (Karadağ), Korca (Arnavutluk), Bijeljina (Bosna Hersek) ve Velika Kladusa (Bosna Hersek) kamu hizmet şirketleri kullanmıştı. 

1/6

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.
#VeriYönetimi

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.
#VeriYönetimi

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Platformları Veri Seti yayınlandı.

24.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu
#VeriYönetimi

Marmara Belediyeler Birliğinden Sokak Hayvanları Hakkında Araştırma Raporu

22.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

MBB Encümeni Tekirdağ’da Toplandı

17.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı
#Kentleşme#Kültür#YerelKalkınma#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Şehir&Toplum‘un “Küresel Gündem, Yerel Eylem” Dosya Konulu Sayısı Yayınlandı

12.07.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >
The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed
#Kentleşme#GöçveSosyalUyum#Kültür

The Role of Municipalities in Culture and Arts for Cohabitation Addressed

28.06.2024 Devamını Okuyun >