03.06.2022

Türkiye Toplu Taşıma Konferansı 15 Haziran'da Düzenleniyor

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliğinin (UITP) her sene düzenlemiş olduğu Türkiye Toplu Taşıma Konferansı; bu yıl “Avrasya Bölgesinde Pandemi̇ Sonrası Mali̇, İşletme ve İş Sürekliliği” teması ile 15 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek. 

Pandemi sonrası ve yeni ekonomik zorluklar altında toplu taşımacılığın sürdürülmesi, iş sürekliliğin sağlanması için kısa, orta ve uzun vadede yeni finansman olanaklarının devreye konulması gerekliliğiyle düzenlenen konferans, "Mevcut durumdan hareketle, krizden öğrenilenler ve ek finansman oluşturulması için neler yapılabilir? Yaşanılan ekonomik kriz, mali ve yasal altyapının düzenlenmesi için fırsat oluşturabilir mi? Dijitalleşmenin verimlilik artırıcı ve maliyet azaltıcı özelliği mali darboğaza giren işletmeciler için ne tür avantajlar sunabilir?" gibi sorulara cevap arayacak.

15 Haziran Çarşamba günü saat 09:00’da başlayacak olan konferansa, Avrasya bölgesinden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanların katılması beklenmektedir. Alanında uzman konuşmacılar ile “Pandemi Sonrası Dönemde Toplu Taşımacılık”, “Toplu Taşımacılıkta Finansman Kaynakları”, “Sürdürülebilir Ulaşım için İnovasyon” ve “Krizden Fırsata: Yasal, Kurumsal ve İdari Yapılanma” konuları ele alınacaktır.

Program hakkında detaylı bilgiye link üzerinden erişebilirsiniz.