16.10.2023

Tiran’da Yerel Yönetimler Forumu’nda Deneyimler Paylaşıldı

NALAS (Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı) 2023-2024 dönemi başkanlığını üstlenen Fatih Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili Mehmet Ergün Turan, Tiran’da düzenlenen 'Yeşil Şehirler - Bölge Genelinde Deneyimlerin Paylaşımı' Forumu’nun açılışında konuştu: “İyi fikirlerin, ulusal ve bölgesel stratejilerin, yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ancak yerel yönetimlerin koordineli eylemleriyle hayata geçebileceğine inanıyorum. Bu eylemlerin bir yandan merkezi hükümet tarafından yeterli kaynak ve politikalarla, diğer yandan da vatandaşların aktif katılımıyla desteklenmesi gerekiyor.”

16 Ekim’de Tiran’da gerçekleşen Berlin Süreci Zirvesi çerçevesinde, Bölgesel İşbirliği Konseyi (Regional Cooperation Council) ve NALAS, Tiran Belediyesi, Arnavutluk’un Yerel Yönetim İşleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Destek Ajansı ve Arnavutluk Yerel Yönetimler Birliği iş birliğiyle 12-13 Ekim’de Tiran’da iki günlük bir konferans düzenlendi.

Konferans Batı Balkanlar'dan belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcilerini Tiran'da bir araya getirerek yeşil şehirler ve yerel yönetimlerin AB’ye katılımı ve Berlin süreçlerindeki önemini tartışmayı ve iyi uygulamaları paylaşmayı amaçladı.

NALAS Başkanı & Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu çerçevede 12 Ekim’de ilk kez düzenlenen “Yerel Yönetimler Forumu”nun açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Tiran'da, önemli bir olaya tanıklık ediyoruz; çünkü Balkanlar'daki en ilgili iki bölgesel işbirliği ağı, hem merkezi yönetimleri birbirine bağlayan Bölgesel İşbirliği Konseyi hem de yerel yönetimleri belediye birlikleri aracılığıyla birbirine bağlayan NALAS, ‘Yeşil Gündem’i tartışmak üzere bir araya geldi.

Ben, İstanbul'un tarihi bir belediyesinin Belediye Başkanı ve NALAS Başkanı olarak, iyi fikirlerin, ulusal ve bölgesel stratejilerin, yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ancak yerel yönetimlerin koordineli eylemleriyle hayata geçebileceğine inanıyorum. Bu eylemlerin bir yandan merkezi yönetim tarafından yeterli kaynak ve politikalarla, diğer yandan da aktif vatandaşların katılımıyla desteklenmesi gerekiyor.

Artık tüm Güneydoğu Avrupa'daki vatandaşlar için refah umudu yaratmak ve kalkınma gündemini hayata geçirmek için NALAS ile güçleri birleştirmenin zamanı geldi. Batı Balkanlar'a yönelik Yeşil Gündemin vaatlerini yerine getirmek için iddialı bir başlangıca ihtiyacımız var.”

“Yeşil Gündemin uygulanması için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerek”

Turan “Yerel yönetimler, Yeşil Gündemin uygulanmasında önemli bir rol oynuyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. NALAS tarafından Batı Balkanlar'daki 149 yerel yönetimin dahil olduğu bir araştırma, bunların yalnızca üçte birinin çevre stratejilerine sahip olduğunu gösterdi.

Diğer yandan, Güneydoğu Avrupa'daki yerel yönetimler Yeşil Gündemin gerekliliklerini karşılayacak mali araçlardan yoksun. Güneydoğu Avrupa'daki yerel yönetimler, Avrupalı emsallerine göre, kişi başına ortalama yedi kat daha az gelir elde ediyor ve çevre, bu noktada öncelikli bir işleve sahip değil. Yerel yönetimlerimiz, yeşil kalkınmaya ve müreffeh bir gelecek için bölgenin dönüşümüne katkıda bulunacak şekilde güçlendirilmelidir. Bunun kolay olacağını söylemiyorum ama başka alternatifimiz de yok.” şeklinde konuştu.

Berlin Süreci nedir?

Almanya tarafından 2014 yılında başlatılan Berlin Süreci, AB entegrasyon sürecinin dinamiklerini güçlendirmeyi ve Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova’dan oluşan 6 Batı Balkan ülkesiyle çok taraflı ilişkileri canlandırmayı amaçlayan bir girişimdir.

Berlin Süreci Zirveleri Batı Balkan ülkelerine önemli ve somut faydalar sağlamıştır. Süreç şimdiye dek daha çok merkezi yönetimlere odaklansa da anlaşmaların yerel yönetimler üzerinde de doğrudan etkileri vardır. Yerel yönetimler, yerel iklim eylemleri aracılığıyla bölgenin yeşil kalkınmasına ve istenen dönüşümüne katkıda bulunabilir ve bu süreci hızlandırabilirler. Bu eylemler arasında kamu sektörü enerji yönetimi, akıllı enerji sistemleri, kentsel yeşil hareketlilik, şehir alanlarını yeşillendirmeye yönelik doğa tabanlı çözümler, çevresel etki değerlendirmesini şehir gelişiminin içine entegre etme, kentsel yayılma, atık yönetimi, kanalizasyon suyu arıtma gibi yerel iklim eylemleri bulunmaktadır.

1/6

Diğer İçerikler Haberler