02.08.2022

Teklif Çağrısı, “eu4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi” Kapsamında Başladı

Türkiye'de belediyeler ve şehirler için Enerji, İklim Koruma ve Ulaştırma alanlarında küçük ölçekli proje uygulaması için açılan teklif çağrısına son başvuru tarihi 1 Kasım 2022 olarak duyuruldu. Potansiyel başvuru sahiplerini desteklemek üzere EU4Energy Transition Project, 21 Eylül 2022 tarihinde 11:00 EET'de (UTC+3) Çağrı hakkında çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek

Küresel hedefi, Türkiye'de enerji geçişini sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek olan teklif çağrısının özel hedefleri, enerji tüketimini azaltmak ve (veya) ilgili sektörlerden birinde enerji verimliliğini teşvik ederek yenilenebilir enerji projeleriyle yerel enerji üretim payını artırmaktır.

Bu Teklif Çağrısı, iklim değişikliğini ele alarak Belediye Başkanları'nın İklim ve Enerji Girişimi Sözleşmesi'nin (CoM) daha fazla benimsenmesi yoluyla Türkiye'de enerji geçişini destekleyecektir. Bunun yanı sıra, yereldeki çeşitliliği de hesaba katarak, sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnci artırma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için belediye yetkililerine destek olacaktır.

Bu Çağrı kapsamında sağlanan toplam miktar 300.000 Euro'dur. Teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe tutarı 75.000 - 150.000 EUR aralığında olmalı. Talep edilen hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin %75'i ile %90'ı arasında yer almalı. Proje kapsamında planlanan eylemler Türkiye'de gerçekleşmeli, konusu enerji, iklim koruma ve ulaşım temalarından biri olmalı ve süresi 12 ayı aşmamalıdır.

Çağrıya başvuru ile ilgili detaylara buradan ulaşılabilir. Başvurular bu bağlantı üzerinden yapılabilir.

EU4Energy Transition Project tarafından 21 Eylül 2022 tarihinde 11:00 EET'de (UTC+3) gerçekleşecek Çağrı hakkında çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı kayıt bağlantısına buradan erişilebilir.